Retem comptes

Cerca en aquest blog

dilluns, 21 de desembre de 2020

Servei de Prevenció de Riscos Laborals, molt camí per recórrer


El passat divendres dia 18 va tenir lloc la reunió de la Comissió Paritària de Riscos Laborals on es van tractar els següents punts: la presentació dels esborranys dels procediments del SPRL i de vigilància de la salut, la constitució del grup de treball sobre aquest darrer, una breu informació sobre la campanya de vacunació gripal i l'exposició de l'estructura actual del propi servei, així com també la previsió de dotació de recursos humans del Servei de Prevenció de Riscos Laborals: 

Sobre l’estructura actual de la previsió de recursos humans del SPRL se'ns va informar que:
 • Actualment hi ha dues persones tècniques a Palma i quatre més repartides a cada una de la resta de jurisdiccions: Inca, Manacor, Eivissa-Formentera i Menorca.
 • Palma és l'única delegació que té metge i infermers propis.
 • La resta de delegacions el servei es gestiona a través de la contractació d'una empresa externa: Previs.
Quant a la previsió de Conselleria per anar dotant les diferents delegacions és la següent:
 • En primer lloc, ampliar la dotació de Palma amb dos tècnics més per complir el coeficient de 4'9 que correspon. Es farà al llarg de 2021. També s'inclourà una logopeda.
 • A continuació, cercar local i dotar les jurisdiccions d'Inca i Manacor
 • Finalment, dotar les jurisdiccions de Menorca i Eivissa-Formentera

Alguns sindicats vam destacar que vèiem més adient dotar el nivell mèdic de cada una de les illes primer, però Conselleria va justificar aquest ordre d'actuació amb l'argument que la recerca de local és una tasca molt difícil que pot dur-los més d'un any i que per això han començat per la zona més propera. UOB va puntualitzar que a Menorca ja tenim local i que aquest era un argument més per prioritzar la constitució del nivell mèdic a cada illa. En concret, es disposa d'un espai de l'IBAVI al carrer de Borja Moll de Maó, que s'havia de remodelar, tal i com podeu veure anunciat aquí, previst des de maig de 2019. Conselleria però, va comunicar que aquest local s'ha perdut. UOB va demanar explicacions sobre aquest fet. Restam a l'espera que Conselleria verifiqui aquesta informació:


    - Conselleria va informar sobre els punts següents:
 • A finals de gener es rebrà l'aprovisionament de mascaretes pel segon trimestre. Aquest lliurament inclourà bates, mascaretes amb pantalla, mascaretes quirúrgiques i FFP2. Com a novetat, arribarà directament a cada centre.
 • Les mascaretes FFP2 només es donen al cicle d'infantil i al professorat que està en contacte amb alumnat d'altres nivells que per motius de salut no duu mascareta. Quan l'alumnat duu mascareta i es respecta la distància de seguretat el professorat rebrà mascaretes quirúrgiques.
 • S'ha d'informar a la Direcció General de centres en cas que el centre no aporti les mascaretes pertinents.

   - UOB va fer una sèrie de preguntes i aportacions:

 • Com conciliar el fet de fer feina amb les finestres i portes obertes amb la il·legalitat de no treballar per davall dels 17 graus? Sílvia M. Silva, cap de serveis de centres educatius va confirmar que, a l'espera de la nova regulació, ens regim per les pautes de 15 d'octubre, s'ha comprovat que amb les portes obertes i l'obertura de finestres cada 15 minuts n'hi hauria prou.
 • La falta de compromís entre el recompte oficial de positius per Covid19 i els números reals. Conselleria va argumentar que, en darrera instància, eren els centres que no traslladaven la informació, que si aquests no compleixen, ells no poden certificar. Conselleria explica que no informen dels contagis socials, sinó que només informen els casos COVID positius provocats per contactes intraescolars. Des de UOB volem destacar la inoperància d'aquesta dada, ja que no informa amb transparència de les dades reals de contagi.
 • Destacam també els greuges comparatius a nivell de seguretat detectats entre illes davant les proves PCR i els aïllaments preventius. Hem trobat diferències injustificades davant casos similars, per la qual cosa demanam transparència absoluta entre els caos i uniformització en el tractament.

        - Pel que fa al professorat que hagi donat positiu: interessa saber quants docents han donat positiu en Covid, amb la data i en quin centre i quants grups s'han hagut d'aïllar a causa d'aquest contacte. 

        - Respecte dels casos positius en alumnat, demanam saber quin número de professorat es fa la PCR i els resultats, així com també quants grups s'han aïllat.

 • Necessitat de mascaretes transparents per a casos especials com disminució auditiva, per exemple. Conselleria va respondre que no es contempla en la nova licitació de mascaretes per al segon trimestre aquest tipus de mascaretes i que es valorarà cada cas en concret.


D'altra banda, Conselleria va presentar els esborranys dels procediments del SPRL i del protocol de vigilància de la salut. Aquest darrer també comptarà amb un grup de treball en el qual UOB serà present. Els protocols s'estudiaran al llarg del mes de gener i hi haurà un termini per fer aportacions. 

Finalment, Conselleria va informar de la campanya de vacunació contra la Grip s'ha centrat amb el col·lectiu de professorat d'infantil. En concret, s'han vacunat 133 docents. Com que sobraven vacunes, n'han ofert al professorat de primària, s'han vacunat 63 docents. Sobretot els majors de 55 anys que es vulguin vacunar ho facin. 

Sobre la detecció de la COVID-19 s'explica que el proper mes de gener es començaran a fer unitats de vigilància amb proves generals i específiques al professorat. Sobre la vacuna COVID s'informa que SPRL haurà de col·laborar amb la COVID-19, ja que consideren que el professorat segurament serà considerat un grup prioritari. Des del sindicat d'Unió Obrera vetlarem perquè així sigui.