Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 11 de desembre de 2020

UOB s'oposa a fer passes enrera en la capacitació del català

 Dimecres dia 9 de desembre ha tingut lloc la Mesa per a la Modificació de l'ordre del 8 de març de 2018, la qual ja s'orientava a la supressió del FOLC i que rectifica aquella voluntat de Conselleria de suprimir-lo incorporant-hi modificacions. Vegeu el posicionament d'UOB aquí. En aquesta nova Mesa de negociació, Conselleria ha presentat una nova proposta que determina alguns canvis en el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), així com també la composició definitiva de la Comissió Tècnica d’Assessorament per a l’Ensenyament de i en Llengua Catalana amb la incorporació d'un funcionari del Servei de Formació Homologada i Capacitació.

Si bé UOB està totalment a favor de facilitar l'obtenció del FOLC al professorat amb mesures que incorpora Conselleria com l'obtenció de la capacitació a distància o la matrícula el darrer curs de carrera per tot aquell alumnat que estigui en possessió del C1 de llengua catalana, entén com un retrocés i un greuge comparatiu que un sector del professorat quedi exempt de conèixer el llenguatge terminològic específic o bé de l'etapa de primària o bé de l'etapa de secundària.

Com a solució, UOB ha demanat l'elaboració d'un curs pont que simplifiqui l'obtenció de la capacitació per aquest col·lectiu de professorat i que, en qualsevol cas, asseguri la igualtat de coneixements de català entre tots els docents. Pensam que en els casos concrets en el quals el professorat pot canviar d’etapa hauria de realitzar obligatòriament la part específica del cos al qual té accés per tal d'assolir els coneixements lingüístics específics. A més a més, es va recordar que UOB veu amb bons ulls el disseny d'un FOLC únic que serviria per a tot el professorat. És un mite que s’hagi de realitzar un FOLC de secundària específic. Se podria dissenyar perfectament un FOLC semblant al de primària. El sindicat posa de relleu que en aquest context actual de retrocés de la llengua catalana, vegeu aquí, rebaixar l'exigència del coneixement de la llengua és una passa enrere que no ens podem permetre.  

Per aquest fet insistim que no es tracta de fer pegats i de proposar anomalies en l'obtenció de la capacitació del català, sinó que aquesta capacitació ha de ser igual o equivalent per a tothom. Es per això que vam estar d'acord a demanar un informe de valoració a la Universitat sobre la pertinença del FOLC únic, a més d'encoratjar la tasca de dissenyar un FOLC que unifiqui els criteris de capacitació.

Per altra banda, UOB ha demanat alguns aclariments sobre l'Ordre que regula el FOLC: 
  •  Quins seran els altres espais i centres autoritzats per a organitzar la formació lingüística i cultural i les proves lliures? Sembla que si la universitat de les Illes Balears, amb qui es té el conveni per a la realització dels cursos, no s'encarrega del disseny dels cursos a distància ho farà l'IEDIB: l'Institut d'Estudis a Distància de les Balears.
  • Hem demanat en què es basa el règim específic aplicable en matèria de capacitació en llengua catalana als Ensenyaments Artístics Superiors que afecten concretament a la selecció del professorat del Conservatori Superior de Música i Dansa i de l’Escola d’Art Dramàtic de les Illes Balears. Conselleria ens ha respost que és un inici de regulació ja que fins ara no hi ha cap marc legal per aquests estudis en matèria de capacitació de llengua catalana i que serà equivalent al que es demana a secundària. 
  • Sobre quan es preveu que entri en vigor aquesta disposició addicional única no han sabut donar resposta, ja que es troba a l'inici del procés de regulació.
Finalment, volem recordar que UOB Ensenyament està en desacord amb totes les exempcions del català que preveu l'Ordre del 8 de març de 2018,  ja que impedeix l'assoliment d'un bon domini de la llengua pròpia de les Illes Balears.