Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimarts, 19 de gener de 2021

Una passa cap al cos únic

 La LOMLOE, que entra en vigència avui mateix, estableix en la seva disposició addicional onzena la integració del professorat tècnic de formació professional dins el cos de secundària i, per tant, el seu pas al grup A1 de l'escala de funcionaris públics.

És aquesta una reivindicació històrica d'aquest col·lectiu des que fa 30 anys es va implantar la LOGSE i que suposa una passa cap al Cos únic d'ensenyants que UOB defensa des dels seus inicis, i que ha de suposar acabar amb el greuge que pateixen vers els seus companys de secundària, amb qui comparteixen docència. Continuarem reivindicant el Cos Únic que integri, també, els docents mestres d'infantil i primària i la resta de cossos d'ensenyaments especials fins aconseguir fer real el principi d'igual feina, igual salari.

Més enllà del que preveu la LOMLOE, UOB també reivindica que la totalitat dels docents tècnics s'integrin en el cos de secundària i no es deixi en el cos a extingir de professors tècnics a docents amb sobrada experiència que, per no disposar de titulació universitària, la llei deixa dins el cos a extingir. També, que es faci extensiu aquest tractament a tots els professors tècnics interins i que no es quedi sense feina cap docent amb experiència.

Atès que la nova llei deixa en mans de les comunitats autònomes la regulació del traspàs efectiu dels professors tècnics al cos de secundària, UOB insta a la Conselleria d'Educació que convoqui una Mesa Sectorial on es puguin tractar tots aquests temes i s'apliqui la normativa el més aviat possible, per la qual cosa registrarà avui mateix la sol·licitud.

Palma, 19 de gener de 2021