Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimarts, 9 de febrer de 2021

Posada en marxa del exàmens de salut del SPRLAhir dilluns es va reunir la Comissió paritària del SPRL per tractar diferents aspectes dels exàmens de salut que s'oferiran a tot el col·lectiu docent. Per una banda, es va especificar el funcionament dels exàmens ordinaris. De l'altra, es va parlar del procediment de la vigilància obligatòria de la salut, amb la presentació de l'esborrany, que vam rebre unes hores més tard, després d'acabada la reunió. Podeu llegir aquí l'esborrany del procediment per a la vigilància obligatòria de la salut. 

Els exàmens voluntaris ordinaris s’oferiran a tot el professorat. Consten de dues proves: les inicials i les de seguiment. Les proves inicials seran un poc més extenses. Inclouran, en primer lloc, un qüestionari per avaluar el nivell d'estrès, la seguretat, la higiene i l'ergonomia; després es passarà a l'àrea mèdica que inclourà analítiques, així com una revisió física i, finalment, s'emetrà un informe conjunt. En aquest cas són els docents qui han de demanar cita. 

També es va especificar que els exàmens inicials fets al personal interí amb contractes intermitents tindrà un marge de validesa de 5 anys. Els exàmens de seguiment seran més senzills. També s’ofereixen a tothom. UOB va demanar per la periodicitat de les proves de seguiment, les quals es preveuen cada cinc anysamb l’excepció de si es canvia de lloc de treball.

D'altra banda, i fins que no es constitueixi el personal i locals propis de les altres jurisdiccions, els exàmens seguiran fent-se a Palma pel SPRL de la pròpia Conselleria, mentre que a les altres zones de Mallorca i la resta d'illes es farà amb el mateix procediment de Conselleria, però amb l’empresa subcontractada Previs.

Actualment Rafel Castell, cap del Servei de Prevenció de Riscos Laborals, comenta que s’està esperant que davalli la incidència de la COVID per posar en marxa un protocol que passaria per l’entrevista amb la direcció dels centres educatius els quals proposarien d’entrada realitzar l’examen a 1 o 2 docents de cada centre. 

Els exàmens no voluntaris o obligatoris ja els ha començat a assumir el SPRL. Aquests tipus d'exàmens, que suposen un tipus de reconeixement obligatori en el cas que l'exercici de la docència pugui suposar un risc per al propi docent o per a terceres persones. Segons la Cap d'Inspecció, Catalina Mas Homer, la creació del SPRL des del gener de 2020 ha provocat la millora de l’atenció a tot el professorat.

Podeu fer les vostres aportacions i comentaris a l'esborrany del procediment de la vigilància obligatòria de la salut fins el proper divendres 12 a les 14h. El text final serà votat a la propera reunió de la comissió paritària.