Retem comptes

Cerca en aquest blog

dilluns, 3 de maig de 2021

Comissions de serveis per a l'IEDIB


Avui dematí s'ha duit a terme per videoconferència la Mesa Sectorial per tractar la proposta de resolució de comissions de serveis per a l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB), per al curs 2021-2022. Mitjançant aquesta resolució s'aprova la convocatòria pública per cobrir places i la pròrroga de les comissions de servei que finalitzen el curs 2020-2021.

Cal dir que el model que hem rebut és exactament el mateix del curs passat, ni tan sols s'havien fet les modificacions necessàries d'algunes dades significatives -errada en la part expositiva, li han dit-.

Davant la pregunta d'UOB Ensenyament per tal d'aclarir els motius de la pròrroga de les comissions de serveis, donat que en altres comissions s'ha iniciat un nou procés, els responsables de les direccions generals de personal docent i planificació han apuntat a la incertesa provocada per l'estat d'alarma i a la dificultat d'organitzar, en aquesta situació, la formació específica que requereixen aquestes places.

Respecte a la formació específica i a la proposta d'UOB d'oferir-la com a formació contínua a través del CEP, el representant de la conselleria ha argumentat que tal com es fa ara ningú es queda defora, fins i tot, gent que no ha demanat comissió de serveis, i tothom és informat del procediment.

Cal tenir en compte:

- Enguany la comissió és per un any, prorrogable a un altre.

- La resolució definitiva sortirà segurament aquesta setmana.

- El tràmit es podrà fer de forma telemàtica (no està indicat a la proposta de resolució).

- La conselleria -segons diuen- té problemes per cobrir aquestes places en comissions de serveis.

- Es mirarà d'especificar l'horari de cada plaça (matí-horabaixa).

- S'intentaran regularitzar algunes jornades de teletreball a l'IEDIB. 

- Es valorarà per a propers cursos la possibilitat que una part de les places de l'IEDIB siguin de plantilla orgànica.

- A la comissió de selecció hi haurà més membres de l'IEDIB que els que hi ha hagut fins ara.

- La formació es farà probablement el mes de maig.

- La unitat didàctica que s'ha de presentar serà part de la formació.

Com sempre, us tendrem informats/des de qualsevol novetat sobre aquestes comissions.