Retem comptes

Cerca en aquest blog

dilluns, 17 de maig de 2021

Protocol oposicions: demanem data vaccinació del personal del CEPA i EOIAvui, 17 de maig de 2021, ha tingut lloc la Mesa Sectorial per presentar els protocols per a la prevenció del contagi COVID-19 en el procés selectiu a cossos docents dels aspirants i dels tribunals, i la reunió de la Comissió Paritària del Servei de Riscos Laborals de Personal Docent.

La primera intervenció que ha fet UOB Ensenyament ha estat demanar la vaccinació de tot el personal docent dels CEPA, EOI i de la resta d'ensenyaments de règim especial. Fa dos mesos que UOB Ensenyament demana una calendarització i recorda a Conselleria que els professionals dels CEPA i EOI són personal de la Conselleria i tenen la responsabilitat de protegir-los.

En aquest mateix sentit, la directora general també ens ha informat que a finals d'aquesta setmana o principi de la següent tindran més informació de la segona dosi de la vaccinació. 

Quant a l'ajornament de les oposicions, ens han dit que en cap cas s'ajornaran si hi ha qualque aspirant que estigui en quarantena o amb la COVID-19. El procés hauria d'acabar durant el mes de juliol perquè després s'han de fer totes les adjudicacions i dia 1 de setembre tots els professionals han de presentar-se al centre.

S'ha tractat la possibilitat que els dies 18 i 21 de juny els membres dels tribunals i els aspirants no s'hagin d'incorporar al seu lloc de feina i s'ha dit que és dia lectiu, que hi ha els alumnes i que tots els membres han d'anar a treballar.

També hem demanat si Conselleria proporcionarà tot el material necessari a aquells cossos que així ho  necessitin. Ens han dit que per exemple, a perruqueria, els proporcionaran maniquins i que en tots aquells cossos on sigui necessari material (cuina, mecànica, etc.) aquest serà acuradament netejat i seguint els protocols establerts.

La darrera pregunta feta està relacionada amb si els aspirants poden proporcionar material al tribunal. La resolució no marca el contrari i per tant la manipulació d'aquest seguirà el protocol, no hi ha cap mesura adicional.

Cal esmentar que Conselleria proporcionarà a tots els tribunals gel hidroalcohòlic i mascaretes higièniques. Per a aquells tribunals que tinguin qualque aspirant que no pugui dur mascareta, els membres dels tribunals duran mascareta FFP2. També es proporcionaran mascaretes FFP2 per aquelles persones aspirants que siguin vulnerables.

D'aquí a uns dies començaran les sessions informatives amb els presidents dels tribuanls per informar-los de tot el procediment i protocol a seguir. Aquests presidents després faran les reunions pertinents amb els membres dels tribunals per tal d'organitzar-se. Totes les reunions es faran telemàtiques.

Altres mesures que s'han pres han estat duplicar el nombre de seus (a Mallorca s'ha passat de 15 a 30) i cada seu tindrà una especialitat. La UIB serà la seu per la primera prova pels cossos d'Educació Infantil i Primària. La resta d'especialitats es faran als IES. El màxim d'aspirants per un mateix tribunal serà de 60.