Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 28 de gener de 2022

Docents primer, CFIRDE-Ib després. UOB introdueix la baixada del nivell educatiu dins els projectes de direcció.

Ahir dematí va tenir lloc una mesa sectorial de caràcter extraordinari amb la presència de la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, Amanda Fernández i altres càrrecs d'ambdues direccions generals. 

Inicialment se'ns havia convocat a aquesta mesa per tractar un únic punt, tot i que amb posterioritat s'hi va afegir un segon punt. L'ordre del dia va ser el següent:

1. Esborrany de Decret pel qual es regula el Centre de Formació, Innovació i Recerca per a l’exercici de la Direcció Escolar de les Illes Balears (CFIRDE-Ib)

UOB Ensenyament va manifestar el seu complet desacord en la creació d'aquest centre de formació perquè consideram que ateses les circumstàncies actuals, els problemes endèmics que pateix el sistema educatiu de les illes balears i la sobrecàrrega lectiva dels docents ara per ara és del tot innecessari. 

Des d'UOB Ensenyament consideram que tota aquella despesa prescindible que ara mateix no vagi destinada a la reducció de ràtios o disminució de la càrrega lectiva dels docents ens pareix una frivolitat i manca de consideració envers el professorat.

Des d'UOB Ensenyament entenem la funció directiva com un pas endavant que un bon dia un company o companya decideix fer envers el centre, l'entorn i el claustre. Per això, d'entrada, qualsevol company o companya que accedeixi al càrrec de director o cap d'estudis mereix el nostre respecte i col·laboració. El que no compartim és la visió de Conselleria que entén els equips directius com un engranatge acrític en la corretja de transmissió del ordeno y mando en aplicació de les seves receptes infalibles quan es tracta d'innovació o en les seves directrius de gestió de personal. Per això ens oposam rotundament al CFIRDE-Ib ja que va en la línia de l'obsessió de la Direcció General de Planificació i Centres per professionalitzar la funció directiva. Davant això, sempre reivindicarem la bona tasca dels companys i companyes dels equips directius que trepitgen els passadissos, tenen present el claustre de professorat (el veritable motor de qualsevol centre) i encara recorden quina olor fa el guix o quina és la finestra que no tanca bé de l'aula. 

Cal deixar ben clar que no ens oposam a l'oferta d'una formació específica per als equips directius (directors, cap d'estudis i secretaris). De fet, la consideram essencial per a poder aprendre bé les tasques inherents a un nou càrrec, especialment si mai s'ha desenvolupat. No obstant, defensam que aquesta tasca pot ser assumida pels CEP sense la necessitat de la creació d'un centre de formació que ofereixi formació especialitzada només per a una part del col·lectiu i què, així ho sembla, serveixi per col·locar-hi els amiguets de torn...

Així les coses, no podem deixar d'oposar-nos a la creació del CFIRDE-Ib quan la selecció del director del centre es farà a dit, la qual cosa ens pareix que s’està muntant un xibiu a qualcú a més d'aixecar les sospites d'una possible ingerència política sobre aquest centre. 

Seguint amb la defensa de la formació especialitzada, des d'UOB Ensenyament vàrem exigir a la Directora General de Primera Infància que des dels CEP s'augmentàs l'oferta de formació especialitzada per àmbits o especialitats. Només una formació que tengui una transferència clara i concreta dins l'aula l'endemà d'haver acabat el curs és una formació que paga la pena fer l'esforç de cursar a més, en hores no lectives, restant temps a la conciliació familiar i carregant encara més als docents. Estam cansats de formacions excessivament transversals i sense una aplicació concreta en el dia a dia dels docents o dit d'una altra manera de cercar la quadratura del cercle i el sexe dels àngels. 

2. Esborrany de Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 25 de gener de 2022 per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció de directors de centres docents públics no universitaris de les Illes Balears i s’aproven les bases que l’han de regir.

Pel que fa a aquest segon punt des d'UOB Ensenyament vàrem esmenar la resolució fent-hi una aportació que va ser molt ben rebuda tan per part de Conselleria com per part de la resta de forces sindicals. Concretament des d'UOB Ensenyament, fent ressò de la preocupació de bona part del col·lectiu docent davant l'evident descens en el nivell acadèmic i competencial dels alumnes ja abans de la pandèmia però accentuat a partir d'aquesta, vàrem proposar que s'afegís com a part del àmbits d'intervenció que ha de contemplar el projecte de direcció, la vetlla per l'augment del nivell acadèmic i competencial dels alumnes del centre.

Només així podrem afirmar que caminam cap un sistema educatiu públic i de qualitat.