Retem comptes

Cerca en aquest blog

dilluns, 25 d’abril de 2022

Comissions de serveis a l'IEDIB, nova convocatòria.Avui dematí hem assistit a una convocatòria extraordinària de la Mesa Sectorial d'Educació amb un sol punt a l'ordre del dia: 

Proposta de Resolució conjunta del director general de Planificació, Ordenació i Centres i de la directora general de Personal Docent de dia 26 d’abril de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places de professor de l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB).

Podeu consultar l'esborrany de la convocatòria (bases, relació de places i barem) a través del següent. 

Per part de la Conselleria hi han assistit el director general de Planificació, Ordenació i Centres, així com dos assessors tècnics docents d'aquesta direcció general, la directora general de Personal Docent i el cap del Departament de Personal Docent. 

Des d'UOB Ensenyament hem reclamat:

1. Que s'aclarís el redactat de la base 9.5 de l'Annex 1 on s'estableix que passat dia 29 de juny, la Direcció General de Personal Docent podria deixar sense efecte una comissió de serveis assignada a l'IEDIB en casos excepcionals degudament acreditats.

Per part de Conselleria s'ha considerat oportuna aquesta aportació.

2. Que a l'apartat b) de l'Annex 3 que és on figuren els Requisits generals s'especifiqués que quan es fa referència a tenir, en una data anterior al 2 de setembre de 2021, la destinació a qualsevol centre de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es concreti que s'entenen tan els funcionaris amb destinació definitiva com els funcionaris que estan en expectativa de destinació. 

Per part de Conselleria s'ha considerat oportuna aquest aclariment.

3. Que es garanteixi una oferta suficient del curs de formació específica per a l'IDEIB ja que és requisit per poder optar a la comissió de serveis.

Per part de la Conselleria hi ha la previsió de convocar un curs amb un mínim de 50 places (dos grups de 25) que es cursaria de manera telemàtica. Les inscripcions es farien des de dia 29 d'abril fins dia 5 de maig i el curs es desenvoluparia des de dia 11 de maig fins dia 12 de juny. En qualsevol cas, des d'UOB Ensenyament farem difusió d'aquest curs dins la difusió habitual de la formació gratuïta oferida per l'administració a través dels nostres canals habituals.