Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimarts, 12 d’abril de 2022

Ple del Consell Assessor del calendari escolar: la Conselleria no entèn que escolarització i conciliació no són sinònims


Avui, dimarts 12 d'abril s'ha reunit de manera virtual el Ple del Consell Assessor del calendari escolar 2022-2023, amb la participació del director general de Planificació, Ordenació i Centres i els representants dels diferents sectors de la Comunitat Educativa.

El Ple ha decidit informar favorablement la proposta de calendari escolar continguda a l'esborrany presentat, però amb un canvi, que us detallam a continuació.

Novetats

  • Els dos dies de lliure disposició tornen a ser per a tots els centres educatius.
  • El calendari escolar constarà de 176 dies lectius.
Incidència tècnica que ha provocat un canvi

La proposta inicial per a les etapes de primària i secundària era començar el dia 9 de setembre. Ara bé, per un error de càlcul, això hagués implicat 177, i no 176, dies lectius. Per això s'ha refet la proposta, de manera que l'inici de curs s'ajorna fins dilluns 12 de setembre.

Posició d'UOB Ensenyament

UOB Ensenyament ha defensat endarrerir l'inici de curs a les etapes de primària i secundària fins el dia 16 amb aquests arguments:

  • No basten els dies per fer una bona acollida als docents nouvinguts, especialment si han hagut d'anar a la convocatòria extraordinària del curs 2021-22 a un altre centre. I més encara al context de tots els canvis que implicarà el curs 2022-23.
  • El calendari escolar s’ha d’elaborar amb criteris pedagògics: la conciliació familiar no és responsabilitat del sistema escolar, sinó d'altres instàncies públiques.
  • A un context de canvi climàtic, és inacceptable sotmetre alumnes i professors a les temperatures d’inicis de setembre.
Els representants de l'Administració han rebutjat la proposta d'UOB Ensenyament en considerar que la pausa d'estiu ja és massa llarga com per allargar-la més, i que la major part dels docents nouvinguts s'hauran incorporat des de dia 1 de setembre perquè enguany només hi haurà convocatòria extraordinària de setembre per a 1r de Batxillerat. Ens ha cridat especialment l'atenció la pirueta argumental segons la qual, si el curs començàs una setmana més tard, també hauria d'acabar una setmana més tard. No, Sr. Morante, aquesta no és la qüestió. La qüestió és que 176 dies lectius són massa, perquè no és qüestió de quantitat, sinó de qualitat. La prova és que les etapes educatives on els estudiants no són menors -i que per tant no han de menester conciliació- comencen més tard i acaben abans o alhora que les etapes de primària i secundària.

Per aquest motiu UOB Ensenyament ha votat 'no' a la proposta de calendari escolar.

UOB Ensenyament farà difusió de la publicació definitiva del calendari a través dels seus canals habituals.