FORMACIÓ GRATUÏTA
 OFERIDA PER LES ADMINISTRACIONSCEP PALMA

Terminis d'inscripció tancats.


CEP INCA

Terminis d'inscripció tancats.


CEP MANACOR


Terminis d'inscripció tancats.


CEP MENORCA

Terminis d'inscripció tancats.


CEP EIVISSA

Terminis d'inscripció tancats.


CEP FORMENTERA

Terminis d'inscripció tancats.


EBAP

Terminis d'inscripció tancats.


UIB
Curs Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica Equivalent. 

Cursos d'Estiu de la UIB organitzats a través del Servei d'Activitats Culturals

Com crear i compartir continguts en vídeo amb mòbils i tauletes: recursos pràctics.
Què és la investigació biomèdica?
 Com s'estudia la fauna terrestre? curs teòric-pràctic d'aproximació a les tècniques de mostreig.
Claus neurofisiològiques sobre la memòria i com millorar-la.
 Giravolta poètica: recursos i aplicacions didàctiques de la poesia visual.


ALTRES

Gestió de colors a les arts gràfiques.