Bústia Covid-19

Cerca en aquest blog

FORMACIÓ GRATUÏTA
OFERIDA PER LES ADMINISTRACIONS

Destacam amb NOU! les darreres novetats:

FORMACIÓ A DISTÀNCIA

Formació Oberta de l'EBAP
 • Oberta tot l'any
 • Per a accedir a aquesta formació heu d'utilitzar, tant per a usuari com per a contrasenya: ENOBERT
 • Vegeu l'oferta i més informació aquí
Formació Ministeri d'Educació

Cursos "Aula del Futuro" 
 • Inscripcions fins al 31 de gener de 2022
 • El Aula del Futuro en los centros educativos. Diseño e implementación
 • Situaciones de aprendizaje y actividades STEM para los espacios Aula del Futuro
 • Las zonas del Aula del Futuro para el Aprendizaje Basado en Proyectos
 • Competencia Digital Docente para el Aula del Futuro
 • Competencias digitales avanzadas para el Aula del Futuro: pensamiento computacional
 • Aprendizaje personalizado en el Aula del Futuro
 • Los entornos digitales y los espacios físicos para la educación inclusiva
 • La evaluación formativa digital y las zonas de actividad del Aula del Futuro
 • Metodologías activas en espacios innovadores de aprendizaje
 • Aprendizaje móvil en el Aula del Futuro
 • Ampliación de los espacios físicos de aprendizaje con la realidad virtual y la realidad aumentada
 • Robótica para el aprendizaje activo en las zonas del Aula del Futuro
 • Més informació
Cursos de "Formación en Red del Profesorado"
 • Inscripcions fins al 31 de gener de 2022
 • Aprendizaje-Servicio a través de la programación de apps​
 • Educación afectivo sexual
 • Educación para un desarrollo y estilos de vida sostenibles
 • Mobile Learning, realidad aumentada e "inmersiva"
 • Atención a la población escolar gitana
 • Creación de Recursos Educativos Abiertos (REA) para la enseñanza
 • Diseño de experiencias de aprendizaje para la educación a distancia
 • Docencia a distancia
 • Evaluación de los aprendizajes en la modalidad de educación a distancia
 • Actualización de estrategias en el aprendizaje integrado de idiomas
 • Bibliotecas escolares y uso de AbiesWeb
 • El desarrollo de la función directiva
 • Embajada eTwinning
 • Laboratorios Virtuales
 • Método ABN: cálculo abierto basado en números en Educación Infantil y Primaria
 • Més informació

CEP EIVISSA

Programa ESERO: de l'espai a l'aula (Eivissa)
 • Tipus: Presencial
 • Lloc: Entorn Google Worksapce i IES Isidor Macabich
 • Inscripció: des del 19/01/22 fins al 02/02/22
 • Més informació i matrícula al Portal del Personal > Formació dels Docents > Sol·licitud de cursos > CEP IBSTEAM
CEP MENORCA
Neurociència de la lectura. Com i quan aprenem a llegir i a escriure?
 • Tipus: Presencial
 • Lloc: CENTRE BIT ALAIOR
 • Inscripció: des del 04/02/22 al 24/02/21
 • Més informació i matrícula al Portal del Personal > Formació dels Docents > Sol·licitud de cursos >  CEP Menorca
Jornades d'Educació Sexual per al professorat de secundària
 • Tipus: Presencial
 • Lloc: CENTRE BIT ALAIOR
 • Inscripció: des del 07/02/22 fins al 06/03/22
 • Més informació i matrícula al Portal del Personal > Formació dels Docents > Sol·licitud de cursos >  CEP Menorca
L'ús de pel·lícules i vídeo a la classe de llengües
 • Tipus: Presencial
 • Lloc: CEP de Menorca
 • Inscripció: des del 18/01/22 fins al 10/02/22
 • Més informació i matrícula al Portal del Personal > Formació dels Docents > Sol·licitud de cursos > CEP Menorca
Activitat física dins totes les aules
 • Tipus: Presencial
 • Lloc: IES Josep Miquel Guàrdia
 • Inscripció: des del 10/01/22 fins al 03/02/22
 • Més informació i matrícula al Portal del Personal > Formació dels Docents > Sol·licitud de cursos > CEP Menorca
Programa ESERO: de l'espai a l'aula (Menorca)
 • Tipus: Presencial
 • Lloc: Entorn Google Workspace i Centre Bit
 • Inscripció: des del 19/01/22 fins al 02/02/22
 • Més informació i matrícula al Portal del Personal > Formació dels Docents > Sol·licitud de cursos > CEP IBSTEAM
Resposta Educativa a l'alumnat d'Altes Capacitats Intel·lectuals
 • Tipus: Presencial
 • Lloc: CEP Formentera
 • Inscripció: des del 24/01/22 fins al 14/02/22
 • Més informació i matrícula al Portal del Personal > Formació dels Docents > Sol·licitud de cursos >  CEP Formentera
Introducció al Disseny Universal per a l'Aprenentatge (DUA). PROA+ 
 • Tipus: Mixt
 • Lloc: CEP Formentera
 • Inscripció: des del 07/02/22 fins al 03/03/22
 • Més informació i matrícula al Portal del Personal > Formació dels Docents > Sol·licitud de cursos >  CEP Formentera
Programa ESERO: de l'espai a l'aula (Formentera)
 • Tipus: Presencial
 • Lloc: Entorn Google Workspace i CEP de Formentera
 • Inscripció: des del 19/01/22 fins al 02/02/22
 • Més informació i matrícula al Portal del Personal > Formació dels Docents > Sol·licitud de cursos > CEP IBSTEAM
Programar per competències en cicles formatius
 • Tipus: Presencial
 • Lloc: CEPA Calvià
 • Inscripció: des del 10/01/22 fins al 25/01/22
 • Més informació i matrícula al Portal del Personal > Formació dels Docents > Sol·licitud de cursos > CEP Calvià

CEP INCA
 
Ensenyament basat en evidències
 • Tipus: Presencial
 • Lloc: CEP Inca
 • Inscripció: des del 14/02/22 fins al 20/02/22
 • Més informació i matrícula al Portal del Personal > Formació dels Docents > Sol·licitud de cursos > CEP Inca
Família i escola, un camí que hem de fer plegats
 • Tipus: Presencial
 • Lloc: CEP Inca
 • Inscripció: des del 14/02/22 fins al 20/02/22
 • Més informació i matrícula al Portal del Personal > Formació dels Docents > Sol·licitud de cursos > CEP Inca
 
Introducció al Disseny Universal per a l'Aprenentage (DUA). PROA +
 • Tipus: Mixt
 • Lloc: CEP Inca
 • Inscripció: des del 11/01/22 fins al 21/01/22
 • Més informació i matrícula al Portal del Personal > Formació dels Docents > Sol·licitud de cursos > CEP Inca

Música, ritme i expressió corporal amb pilotes de bàsquet
 • Tipus: Presencial
 • Lloc: CEP Manacor
 • Inscripció: del 10/01/22 al 31/01/22
 • Més informació i matrícula al Portal del Personal > Formació dels Docents > Sol·licitud de cursos >  CEP Manacor
Introducció al Disseny Universal per a l'Aprenentatge (DUA). PROA +
 • Tipus: Mixt
 • Lloc: Sessions presencials per videoconferència
 • Inscripció: des del 13/01/22 fins al 01/02/22
 • Més informació i matrícula al Portal del Personal > Formació dels Docents > Sol·licitud de cursos >  CEP Manacor
CEP PALMA
Neuroeducació: una mirada completa del funcionament cognitiu durant l'aprenentatge
 • Tipus: Presencial
 • Lloc: CEP Palma
 • Inscripció: des del 10/01/22 fins al 23/01/22
 • Més informació i matrícula al Portal del Personal > Formació dels Docents > Sol·licitud de cursos > CEP Palma
Programa ESERO: de l'espai a l'aula (Mallorca secundària)
 • Tipus: Presencial
 • Lloc: Entorn Google Worksapce i CEP de Palma
 • Inscripció: des del 19/01/22 fins al 02/02/22
 • Més informació i matrícula al Portal del Personal > Formació dels Docents > Sol·licitud de cursos > CEP IBSTEAM
Programa ESERO: de l'espai a l'aula (Mallorca primària)
 • Tipus: Presencial
 • Lloc: Entorn Google Worksapce i CEP de Palma
 • Inscripció: des del 19/01/22 fins al 02/02/22
 • Més informació i matrícula al Portal del Personal > Formació dels Docents > Sol·licitud de cursos > CEP IBSTEAM

Eines per a l'ensenyament en línia (nivell bàsic)
 • Tipus: Mixt
 • Lloc: Entorn Classroom
 • Inscripció: des del 19/01/22 fins al 30/01/22
 • Més informació i matrícula al Portal del Personal > Formació dels Docents > Sol·licitud de cursos > CEP IBSTEAM
Consolidació i ampliació de les eines per a l'ensenyament en línia
 • Tipus: Mixt
 • Lloc: Entorn Classroom i Google Meet
 • Inscripció: des del 19/01/22 fins al 30/01/22
 • Més informació i matrícula al Portal del Personal > Formació dels Docents > Sol·licitud de cursos > CEP IBSTEAM
Iniciació a les xarxes socials
 • Tipus: Mixt
 • Lloc: Entorn Classroom i Google Meet
 • Inscripció: des del 19/01/22 fins al 30/01/22
 • Més informació i matrícula al Portal del Personal > Formació dels Docents > Sol·licitud de cursos > CEP IBSTEAM
Crea, edita i comparteix vídeos
 • Tipus: Mixt
 • Lloc: Entorn Classroom i Google Meet
 • Inscripció: des del 19/01/22 fins al 30/01/22
 • Més informació i matrícula al Portal del Personal > Formació dels Docents > Sol·licitud de cursos > CEP IBSTEAM
Estratègies i eines digitals de comunicació i productivitat
 • Tipus: Mixt
 • Lloc: Entorn Classroom i Google Meet
 • Inscripció: des del 19/01/22 fins al 30/01/22
 • Més informació i matrícula al Portal del Personal > Formació dels Docents > Sol·licitud de cursos > CEP IBSTEAM
Portafoli digital docent
 • Tipus: Mixt
 • Lloc: Entorn Classroom i Google Meet
 • Inscripció: des del 19/01/22 fins al 30/01/22
 • Més informació i matrícula al Portal del Personal > Formació dels Docents > Sol·licitud de cursos > CEP IBSTEAM
Eines per a la creació de documents en línia (fulls de càlcul i formularis)
 • Tipus: Mixt
 • Lloc: Entorn Classroom i Google Meet
 • Inscripció: des del 19/01/22 fins al 30/01/22
 • Més informació i matrícula al Portal del Personal > Formació dels Docents > Sol·licitud de cursos > CEP IBSTEAM
El podcast educatiu
 • Tipus: Mixt
 • Lloc: Entorn Google WorkSpace
 • Inscripció: des del 19/01/22 fins al 30/01/22
 • Més informació i matrícula al Portal del Personal > Formació dels Docents > Sol·licitud de cursos > CEP IBSTEAM
Iniciació a la plataforma eTwinning
 • Tipus: Mixt
 • Lloc: Entorn Google Workspace i Google Meet
 • Inscripció: des del 19/01/22 fins al 30/01/22
 • Més informació i matrícula al Portal del Personal > Formació dels Docents > Sol·licitud de cursos > CEP IBSTEAM
Gestió de xarxes socials de centres educatius
 • Tipus: Mixt
 • Lloc: Entorn Google Classroom i Google Meet
 • Inscripció: des del 19/01/22 fins al 30/01/22
 • Més informació i matrícula al Portal del Personal > Formació dels Docents > Sol·licitud de cursos > CEP IBSTEAM
Edició avançada de vídeo
 • Tipus: Mixt
 • Lloc: Entorn Google WorkSpace
 • Inscripció: des del 19/01/22 fins al 30/01/22
 • Més informació i matrícula al Portal del Personal > Formació dels Docents > Sol·licitud de cursos > CEP IBSTEAM
Aplicacions didàctiques a l'aula amb la calculadora científica
 • Tipus: Mixt
 • Lloc: Classroom i Zoom
 • Inscripció: des del 19/01/22 fins al 30/01/22
 • Més informació i matrícula al Portal del Personal > Formació dels Docents > Sol·licitud de cursos > CEP IBSTEAM
Introducció a la maquetació digital
 • Tipus: Mixt
 • Lloc: Classroom i Google Meet
 • Inscripció: des del 19/01/22 fins al 30/01/22
 • Més informació i matrícula al Portal del Personal > Formació dels Docents > Sol·licitud de cursos > CEP IBSTEAM
Eines per a la creació de documents en línia (documents i presentacions)
 • Tipus: Mixt
 • Lloc: Classroom i Google Meet
 • Inscripció: des del 19/01/22 fins al 30/01/22
 • Més informació i matrícula al Portal del Personal > Formació dels Docents > Sol·licitud de cursos > CEP IBSTEAM
Creació de continguts digitals educatius
 • Tipus: Mixt
 • Lloc: Classroom i Google Meet
 • Inscripció: des del 19/01/22 fins al 30/01/22
 • Més informació i matrícula al Portal del Personal > Formació dels Docents > Sol·licitud de cursos > CEP IBSTEAM
Fake news i educació mediàtica
 • Tipus: Mixt
 • Lloc: Classroom i Google Meet
 • Inscripció: des del 19/01/22 fins al 30/01/22
 • Més informació i matrícula al Portal del Personal > Formació dels Docents > Sol·licitud de cursos > CEP IBSTEAM
Complements de full de càlcul en línia per a l'avaluació
 • Tipus: Mixt
 • Lloc: Classroom i Google Meet
 • Inscripció: des del 19/01/22 fins al 30/01/22
 • Més informació i matrícula al Portal del Personal > Formació dels Docents > Sol·licitud de cursos > CEP IBSTEAM
NOU!Disseny d'experiències de laboratori amb sensors digitals
 • Tipus: Mixt
 • Lloc: CEP de Palma
 • Inscripció: des del 20/01/22 fins al 30/01/22
 • Més informació i matrícula al Portal del Personal > Formació dels Docents > Sol·licitud de cursos > CEP IBSTEAM
NOU!GESTIB: Quadern del professorat
 • Tipus: Mixt
 • Lloc: Entorn Classroom
 • Inscripció: des del 20/01/22 fins al 30/01/22
 • Més informació i matrícula al Portal del Personal > Formació dels Docents > Sol·licitud de cursos > CEP IBSTEAM


Gestió aula emprenedoria
 • Tipus: Mixt
 • Lloc: ParcBit, Meet i Classroom
 • Inscripció: des del 10/01/22 fins al 23/01/22
 • Més informació i matrícula al Portal del Personal > Formació dels Docents > Sol·licitud de cursos > D.G. Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Prevenció de les adiccions 
 • Tipus: Mixt
 • Lloc: Zoom i Moodle
 • Inscripció: des del 11/01/21 fins al 23/01/22
 • Més informació i matrícula al Portal del Personal > Formació dels Docents > Sol·licitud de cursos > D.G. Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa
Seminaris de tècniques de competència oral: "Lasst uns über Sprechen sprechen!"
 • Tipus: Mixt
 • Lloc: CEP de Palma i Moodle
 • Inscripció: des del 12/01/21 fins al 21/01/22
 • Més informació i matrícula al Portal del Personal > Formació dels Docents > Sol·licitud de cursos > D.G. Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa
Adaptacions tecnològiques per a alumnes amb deficiència sensorial visual
 • Tipus: Mixt
 • Lloc: Zoom i Moodle
 • Inscripció: des del 17/01/21 fins al 02/02/22
 • Més informació i matrícula al Portal del Personal > Formació dels Docents > Sol·licitud de cursos > D.G. Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa
Identificació i atenció a l'alumnat amb Altes Capacitats Intel·lectuals a l'ESO
 • Tipus: Mixt
 • Lloc: Zoom 
 • Inscripció: des del 17/01/21 fins al 24/01/22
 • Més informació i matrícula al Portal del Personal > Formació dels Docents > Sol·licitud de cursos > D.G. Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa
Com puc cuidar la meva veu?
 • Tipus: Presencial
 • Lloc: CIFP Juníper Serra
 • Inscripció: des del 17/01/21 fins al 26/01/22
 • Més informació i matrícula al Portal del Personal > Formació dels Docents > Sol·licitud de cursos > D.G. Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa
Com puc cuidar la meva veu?
 • Tipus: Presencial
 • Lloc: IES Ses Estacions
 • Inscripció: des del 18/01/21 fins al 01/02/22
 • Més informació i matrícula al Portal del Personal > Formació dels Docents > Sol·licitud de cursos > D.G. Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa
Aprofundiment per formadors en pràctiques restauratives en la comunicació no violenta
 • Tipus: Presencial
 • Lloc: Convent de Santa Teresa
 • Inscripció: des del 18/01/21 fins al 26/01/22
 • Més informació i matrícula al Portal del Personal > Formació dels Docents > Sol·licitud de cursos > D.G. Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa
Acompanyament constructiu en el practicum (grup 1)
 • Tipus: Presencial
 • Lloc: CEIP Mestre Duran
 • Inscripció: des del 20/01/21 fins al 08/02/22
 • Més informació i matrícula al Portal del Personal > Formació dels Docents > Sol·licitud de cursos > D.G. Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

UIB 
Sense oferta oberta en aquests moments

Sense oferta oberta en aquests moments
Sense oferta oberta en aquests moments
Sense oferta oberta en aquests moments

Sense oferta oberta en aquests moments

NORMATIVA (doc. actualitzat en data 21/09/21)

Si teniu dubtes sobre la normativa que regula els diferents tipus de formació, l'homologació, el registre i la certificació de les activitats formatives realitzades, podeu consultar el nostre informe clicant AQUÍ.