FORMACIÓ GRATUÏTA
 OFERIDA PER LES ADMINISTRACIONS


CEP PALMA

Disseny i implantació de sistemes de gestió de qualitat a centres (II)
 • Inscripció de l'11 al 25 de setembre.
 • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > D.G. FP i FP
Tancat! Avaluació i lideratge per competències. Educació primària
 • Inscripció de l'13 al 20 de setembre.
 • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > D.G. FP i FP
Tancat! Avaluació i lideratge per competències. Educació secundària
 • Inscripció de l'13 al 20 de setembre.
 • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > D.G. FP i FP

NOU! Eines per a la millora de la gestió dels centres i el seu treball en xarxa
 • Inscripció del 18 al 24 de setembre
 • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > D.G. FP i FP 
NOU! Cos i gènere: Projectes transversals des de l'art contemporani.
 •  Inscripcions del 18/9/17 al 15/10/17
 • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > CEP Palma
 NOU! La provenció com a base per educar en i per al conflicte
 • Inscripció fins al 30 de setembre
 • Del 6 d'octubre al 9 de novembre de 2017
 • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > CEP Palma
NOU! L'educació de les emocions com estratègia per a la millora de la convivència
 • Inscripció fins al 30 de setembre
 • Del 13 d'octubre al 27 de novembre
 • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > CEP Palma


Aplicació de gestió econòmica de centres (ECOIB)
 • Inscripció del 4 al 25/9/17
 • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > D.G. FP i FP

CEP MANACOR 

Terminis d'inscripció tancats.

Aplicació de gestió econòmica de centres (ECOIB)
 • Inscripció del 4 al 25/9/17
 • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > D.G. FP i FP
Tancat! Introducció a la qualitat
 • Inscripció del 8 al 19 de setembre
 • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > D.G. FP i FP
Tancat! Les intel·ligències múltiples a l'aula des del prisma de la percussió
 • Lloc: CEP de Ciutadella
 • Inscripció del 5 al 19 de setembre
 • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > CEP de Menorca
Esports d'orientació i noves tecnologies
 • Lloc: CEP de Maó
 • Inscripció del 12 al 28 d'octubre
 • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > CEP de Menorca
Tancat! Tutorització entre iguals
 • Lloc: IES Jose Mª Quadrado
 • Inscripció del 15 al 19 de setembre
 • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > CEP de Menorca

CEP EIVISSA

Aplicació de gestió econòmica de centres (ECOIB)
 • Inscripció del 4 al 25/9/17
 • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > D.G. FP i FP
Tancat! Introducció a la qualitat
 • Inscripció del 8 al 19 de setembre
 •  Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > D.G. FP i FP
Disseny i implantació de sistemes de gestió de qualitat a centres (II)
 • Inscripció de l'11 al 25 de setembre.
 • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > D.G. FP i FP
NOU! Eines per a la millora de la gestió dels centres i el seu treball en xarxa
 • Inscripció del 18 al 24 de setembre
 • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > D.G. FP i FP


VII Jornades d'Estudis Locals Joan Marí Cardona.
 • Inscripció de l'11 al 25/9/17
 • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > CEP Formentera 
Formentera pas a pas
 • Inscripció del 12/9/17 al 2/10/17
 • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > CEP Formentera 

EBAP

- Terminis d'inscripció tancats.


UIB

- Terminis d'inscripció tancats.


FORMACIÓ A DISTÀNCIA

NOU! Conceptes bàsics del Programa de gestió de qualitat i millora contínua
 • Plataforma MOODLE
 • Inscripcions del 18 al 25 de setembre
 • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > D.G. FP i FP
 ALTRES
Anglès a distància
Cursos de llengua catalana
Disseny i implantació de sistemes de gestió de qualitat a centres II (Menorca)
 • Lloc: Plataforma Moodle
 • Inscripció de l'11 al 25 de setembre.
 • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > D.G. FP i FP
Pautes d'alimentació saludable per als infants i joves: situacions normals i patològiques (Palma)
Assessoria per a la confecció dels menús escolars (Palma)
VII Jornades d'Educació per la vida (Pollença)
Jornada de Dinamització Lingüística (Palma)
Jornada d'actualització en circuit EADISOC per a la detecció, derivació i orientació de l'alumnat amb TEA (A les tres Illes)
 Curs d'actualització d'anglès (Inca)
Gestió de colors a les arts gràfiques (Palma)
 • Inscripcions del 14 al 21/9/17
 • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > D.G. FP i FP
NOU! Educació musical primerenca
 • Lloc: CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA DE ILLES BALEARS
 • Inscripcions: del 18 al 22 de setembre.
 • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > D.G. FP i FP
NOU! Desenvolupament de la funció directiva

 IV Simpòsium "Aprenentatge cooperatiu"