FORMACIÓ GRATUÏTA
 OFERIDA PER LES ADMINISTRACIONS


CEP PALMA
Espais i cultura d'infància
 • Inscripcions del 20/12/17 al 23/1/18
 • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > CEP Palma
La novel·la gràfica com a eina per treballar la comprensió escrita a l'aula d'alemany
 • Inscripcions del 22 de desembre al 25 de gener
 • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos >CEP de Palma
Com parlar als infants (0-3)?
 • Inscripcions del 8 al 21 de gener
 • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > DGFPFP
Tasques i funcions de la secretaria dels centres educatius (Primària)
 • Inscripcions del 9 al 21/1/18
 • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > DGFPFP
Les competències matemàtiques i el projecte col·lectiu de l'aula
 • Inscripcions de l'11/1/18 al 14/2/18
 • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > CEP de Palma
Actualització de competències directives
 • CEP Palma i Moodle
 • Inscripcions dels 15 al 28/1/18
 • Els CEP de Menorca, Eivissa i Formentera es faran càrrec de les despeses de desplaçament i allotjament dels docents admesos que treballin a centres d'aquestes illes.
 • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > DGFPFP
 • Més informació també a: http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3208962&coduo=944173&lang=ca
Actualització ortogràfica i gramatical Palma
 • Inscripcions del 15 de gener al 22 de gener
 • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > DGFPFP
Aplicació pràctica d'estratègies d'atenció temprana basades en el model Denver
 • Inscripcions del 15 de gener al 28 de gener
 • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > DGFPFP
La discapacitat auditiva. Intervenció als centres educatius
 • Inscripcions del 15 de gener al 10 de febrer
 • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > DGFPFP
Teatre social: una eina per a la promoció de la convivència i l'aprenentatge a l'aula
 • Inscripcions del 16 al 23/1/18
 • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > DGFPFP
   
CEP INCA

Termini inscripció ampliat: Matemàtiques importants
 • Inscripcions del 10 d'octubre al 25 de gener de 2018
 • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > CEP Inca
La mort i els seus rituals des de la prehistòria fins avui 
 • Lloc: CLUB POLLENÇA
 • Inscripcions del 20 de desembre al 21 de gener
 • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > CEP Inca
Millorem la convivència amb les pràctiques restauratives
 • Inscripcions del 22 de desembre a l'11 de febrer
 • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > CEP Inca
Espais i cultura d'infància. Iniciació
 • Lloc: CEP Inca i Teatre de Petra
 • Inscripcions del 8 al 21/1/18
 • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > CEP INCA
La discapacitat auditiva. Intervenció als centres educatius 
 • Inscripcions del 15 de gener al 10 de febrer
 • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > DGFPFP
 Centres ecoambientals: processos de millora


CEP MANACOR 

TANCAT Reptes educatius per al segle XXI: innovació i cultura educativa (II) 
 • Lloc: AUDITORI DE PORRERES
 • Inscripcions del 20 de desembre al 18 de gener
 • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos >CEP Manacor
El repte de l'espectre autista a la primera infància (TEA 0-3)
 • Inscripcions del 8 al 21 de gener
 • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > CEP Manacor

CEP MENORCA
  Condició de l'espectre autista: Perspectives educatives
  • Inscripcions del 22 de desembre al 22 de gener
  • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > CEP Menorca
  Alteracions del llenguatge a l'etapa d'infantil: Protocol d'Screening
  • Inscripcions del 9 al 21/1/18
  • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos >CEP Menorca
   Actualització ortogràfica i gramatical
  • Inscripcions del 12 al 19/1/18
  • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > DGFPFP
  Centres ecoambientals: processos de millora (Menorca)
  • Inscripcions del 15 al 28 de gener
  • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > DGFPFP
  Neurodidàctica i Gamificació
  • Lloc: CEP DE CIUTADELLA I CEP DE MAÓ
  • Inscripcions del 15 de gener al 18 de febrer
  • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos >CEP Menorca
  Com afrontar les pèrdues a l'escola
  • Lloc: CEIP Mare de Déu del Carme, Maó
  • Inscripcions del 16 al 31/1/18
  • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos >CEP Menorca


   CEP EIVISSA

  TANCAT Creació i manteniment d'un servei de mediació escolar
  • Inscripcions de l'11 al 18/1/18
  • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > DGFPFP
  Centres ecoambientals: processos de millora (Eivissa)
  • Inscripcions del 15 al 28 de gener
  • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > DGFPFP
  II Jornades: Parlam d'educació
  • Inscripcions: del 17/1/18 al 8/2/18
  • Lloc: Seu de la UIB
  • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > CEP d'Eivissa


  TANCAT Introducció al disseny amb Sketchup i impressions 3D
  • Inscripcions fins al 18 de gener de 2018
  • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > Cep de Formentera

  EBAP

  AUTOFORMACIÓ

  Igualtat d'oportunitats i prevenció de la violència de gènere.

  UIB

  NOU! Improvisació teatral, el joc viu  EOI PALMA

  Preparació dels exàmens de certificació de B1, B2 i C1 d'ANGLÈS
  Perfeccionament de les destreses orals de B2 i C1 de FRANCÈS
  Curs d'oral bàsic II d'ÀRAB


  EOI INCA

  Preparació dels exàmens de certificació del B2 d'ANGLÈS, ALEMANY i CATALÀ


  FORMACIÓ A DISTÀNCIA

  L'educació afectiva i sexual. Amb tots els sentits 
  • Inscripcions: del 13 al 24 de gener
  • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > DGFPFP
  Moodle. Plataforma d'aprenentatge. Iniciació
  • Inscripcions: del 13 al 24 de gener
  • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > DGFPFP
  Scratch. D'usuari a creador de projectes
  • Inscripcions: del 13 al 24 de gener
  • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > DGFPFP
  AbiesWeb. Programa de gestió de la biblioteca escolar (bibliotecari)
  • Inscripcions: del 13 al 24 de gener
  • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > DGFPFP
  Prevenció de les adiccions
  • Inscripcions: del 13 al 24 de gener
  • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > DGFPFP
  Aprenentatge cooperatiu
  • Inscripcions: del 13 al 24 de gener
  • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > DGFPFP
  Eines i recursos google per a la tasca docent 1
  • Inscripcions: del 13 al 24 de gener
  • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > DGFPFP
  Aprenentatge basat en projectes
  • Inscripcions: del 13 al 24 de gener
  • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > DGFPFP
  Inverteix la teva classe. Flipped classroom
  • Inscripcions: del 13 al 24 de gener
  • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > DGFPFP
  M-Learning. Ús i creació d'apps educatives
  • Inscripcions: del 13 al 24 de gener
  • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > DGFPFP
  Eines i recursos Google per a la tasca docent 2
  • Inscripcions: del 13 al 24 de gener
  • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > DGFPFP
  Edmodo. Xarxa social educativa
  • Inscripcions: del 13 al 24 de gener
  • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > DGFPFP
  La intel·ligència emocional com a camí


   ALTRES

  Pautes d'alimentació saludable per als infants i joves: situacions normals i patològiques (Palma)
  Assessoria per a la confecció dels menús escolars (Palma)
  Jocs rítmics i harmònics per a l'aula de música (Palma)
  Formació instrumental grupal (Palma)
   • Inscripcions fins al 15 de març de 2018
   • Lloc: CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA DE ILLES BALEARS
   • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > DGFPFP
    Habilitació d'assessors i avaluadors de les unitats de competència de diverses qualificacions professionals
    Formació audiovisual Carnet Jove
    • Lloc: IES SON PACS (VIDEOCONF. MENORCA, EIVISSA, FORMENTERA)
    • Inscripcions del 8 al 21 de gener
    • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > DGFPFP
    Cursos de català de tots els nivells: A1, A2, B1, B2, C1, C2 i LA
     Tallers de conversa de llengua catalana, nivells B1, B2, C1 i C2

     Escoltar el cos per escoltar el cor
    • Lloc: Seu de l'ONCE, Palma
    • Inscripcions del 9 al 23/1/17
    • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > DGFPFP
     FOLC i Capacitacions de català per a impartir la docència (CCI, CCIP i CCS), cursos i proves lliures
     Programa d'alumnes ajudants i Cibermentors
    • Lloc: IES Sa Blanca dona (Eivissa)
    • Inscripcions del 12 al 21/1/18
    • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > DGFPFP
    Habilitació com a assessors i avaluadors d'unitats de competències
    • Lloc: CONSELLERIA (CARRER TER, 16. POLÍGON DE SON FUSTER), I MOODLE
    • Inscripcions del 15 de gener al 18 de febrer
    • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > DGFPFP
    El centre educatiu com a espai d'intervenció social
    • Lloc: EBAP
    • Inscripcions del 16/1/18 al 8/2/18
    • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > DGFPFP

    NOU! Metodologia de les danses de caràcter
    • Lloc: Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca, Palma
    • Inscripcions del 19 al 31/1/18
    • Per a més informació i inscripcions, accediu a Portal del Personal > Menú principal > Formació dels docents > Sol·licitud de cursos > DGFPFP


    NORMATIVA

    Si teniu dubtes sobre la normativa que regula els diferents tipus de formació, l'homologació, el registre i la certificació de les activitats formatives realitzades, podeu consultar el nostre informe clicant AQUÍ.