Prèvies Mesa Sectorial 21.4.15

PRÈVIES D'UOB ENSENYAMENT
Per adjuntar a l'acta de la Mesa Sectorial d'Educació de 21 d'abril de 2015

Sr. President de la Mesa Sectorial d'Educació:

Des del 16 de setembre de 2013 hi ha una vaga indefinida convocada pels docents de les Illes Balears, i tal com consta a les actes de les Meses Sectorials de 9 de febrer i 2 de març, el President d'aquesta Mesa s'ha compromès a convocar els comitès de vaga per negociar la taula reivindicativa. Emperò a dia d'avui, 21 d'abril de 2015, ens trobam que ha convocat cinc meses sectorials i dues meses tècniques, i en canvi ha cridat els comitès de vaga una sola vegada, el 2 de març de 2015, per tractar la “suspensió del nomenament de nou personal funcionari interí” i “la contractació de personal laboral docent”. A la Mesa Sectorial d'aquell mateix dia es va comprometre a fer una “negociació global” de la taula reivindicativa, cosa que no ha complit.

És inadmissible que mentre el conflicte educatiu continua obert, i la taula reivindicativa de la vaga indefinida continua vigent, amb punts cabdals com les retallades en matèria laboral, el TIL i la LOMCE, avui el Director General ignori un cop més els comitès de vaga i convoqui els sindicats per tractar les convocatòries de borses d'interins i comissions de serveis. Si el que es pretén és aparentar una falsa situació de normalitat, Unió Obrera Balear no es prestarà a aquest joc. Pel que fa a les borses d'interins, per altra banda, no podem deixar de recordar que el Director General no ha admès cap de les aportacions de l'Assemblea de Docents per millorar el procés i que persisteix en la irresponsabilitat de no resoldre el conflicte dels desplaçats del Pacte d'Estabilitat.

Unió Obrera Balear considera intolerable que el President d'aquesta Mesa encara no s'hagi reunit amb els comitès de vaga per dur a terme la negociació global a la qual s'ha compromès. No només és intolerable sinó que consideram que infringeix el Real Decreto Ley 17/1977 de 4 de març, de las Relaciones del Trabajo, que al seu article 5 estableix que «Correspon al comitè de vaga participar a quantes actuacions sindicals, administratives o judicials es realitzin per a la solució del conflicte».

Comunicam al President i a tots els presents, per tant, que un cop llegides aquestes PRÈVIES abandonarem la Mesa i ens dirigirem a Inspecció de Treball per denunciar aquests fets.

Per UOB Ensenyament, signen
Antònia Font Tous                   Josep Palou i Mas

Palma, a 21 d'abril de 2015