Bústia Covid-19

dilluns, 17 de maig de 2021

Protocol oposicions: demanem data vaccinació del personal del CEPA i EOI


Avui, 17 de maig de 2021, ha tingut lloc la Mesa Sectorial per presentar els protocols per a la prevenció del contagi COVID-19 en el procés selectiu a cossos docents dels aspirants i dels tribunals, i la reunió de la Comissió Paritària del Servei de Riscos Laborals de Personal Docent.

La primera intervenció que ha fet UOB Ensenyament ha estat demanar la vaccinació de tot el personal docent dels CEPA, EOI i de la resta d'ensenyaments de règim especial. Fa dos mesos que UOB Ensenyament demana una calendarització i recorda a Conselleria que els professionals dels CEPA i EOI són personal de la Conselleria i tenen la responsabilitat de protegir-los.

En aquest mateix sentit, la directora general també ens ha informat que a finals d'aquesta setmana o principi de la següent tindran més informació de la segona dosi de la vaccinació. 

Quant a l'ajornament de les oposicions, ens han dit que en cap cas s'ajornaran si hi ha qualque aspirant que estigui en quarantena o amb la COVID-19. El procés hauria d'acabar durant el mes de juliol perquè després s'han de fer totes les adjudicacions i dia 1 de setembre tots els professionals han de presentar-se al centre.

S'ha tractat la possibilitat que dia 21 i 22 de juny els membres dels tribunals i els aspirants no s'hagin d'incorporar al seu lloc de feina i s'ha dit que és dia lectiu, que hi ha els alumnes i que tots els membres han d'anar a treballar.

També hem demanat si Conselleria proporcionarà tot el material necessari a aquells cossos que així ho  necessitin. Ens han dit que per exemple, a perruqueria, els proporcionaran maniquins i que en tots aquells cossos on sigui necessari material (cuina, mecànica, etc.) aquest serà acuradament netejat i seguint els protocols establerts.

La darrera pregunta feta està relacionada amb si els aspirants poden proporcionar material al tribunal. La resolució no marca el contrari i per tant la manipulació d'aquest seguirà el protocol, no hi ha cap mesura adicional.

Cal esmentar que Conselleria proporcionarà a tots els tribunals gel hidroalcohòlic i mascaretes higièniques. Per a aquells tribunals que tinguin qualque aspirant que no pugui dur mascareta, els membres dels tribunals duran mascareta FFP2. També es proporcionaran mascaretes FFP2 per aquelles persones aspirants que siguin vulnerables.

D'aquí a uns dies començaran les sessions informatives amb els presidents dels tribuanls per informar-los de tot el procediment i protocol a seguir. Aquests presidents després faran les reunions pertinents amb els membres dels tribunals per tal d'organitzar-se. Totes les reunions es faran telemàtiques.

Altres mesures que s'han pres han estat duplicar el nombre de seus (a Mallorca s'ha passat de 15 a 30) i cada seu tindrà una especialitat. La UIB serà la seu per la primera prova pels cossos d'Educació Infantil i Primària. La resta d'especialitats es faran als IES. El màxim d'aspirants per un mateix tribunal serà de 60.divendres, 14 de maig de 2021

Manca de transparència en les explicacions del conseller quant a Inspecció Educativa

Comunicat de premsa

Des d'UOB Ensenyament seguim exigint que s'aclareixin tots els aspectes que envolten el polèmic nomenament de la nova cap d'Inspecció Educativa.

En resposta a la pregunta parlamentària formulada des de l'oposició el passat dimarts 11 de maig, Martí March va deixar sense respondre un dels principals interrogants que encara pengen d'aquest assumpte: com així més d'un mes després de l'anunci fet per la Conselleria encara no s'ha publicat en el BOIB el nomenament de la nova cap d'Inspecció Educativa?

Podeu veure la resposta del conseller aquí:

A través dels nostres serveis jurídics, des d'UOB Ensenyament hem sol·licitat formalment a la Conselleria que ens doni resposta a aquesta qüestió.

A banda d'això, i fidels als nostres principis de transparència, els nostres serveis jurídics també han  sol·licitat l'informe elaborat pels serveis jurídics de la Conselleria que segons Martí March avala el canvi normatiu efectuat respecte a la regulació del Departament d'Inspecció Educativa. 

Des d'UOB Ensenyament volem deixar clar que d'entrada no pretenem qüestionar la idoneïtat de la persona escollida sinó el fet que el procés s'hagi desenvolupat sense amagar una intencionalitat política, seguint la normativa vigent i respectant els principis de mèrit, capacitat, transparència i publicitat. Com a sindicat compromès amb una educació pública i de qualitat consideram que es tracta d'un deure moral el fet d'exigir transparència als nostres governants quan dubtam d'un procediment administratiu.

Reafirmam que el cos d'Inspecció Educativa ha d'estar lliure de qualsevol sospita d'ingerència política sigui quin sigui el partit que governi la Comunitat Autònoma. No farem cap passa enrere fins que tota la comunitat educativa sàpiga ben cert que s'han seguit les passes previstes per escollir la persona que té la responsabilitat de supervisar la correcta aplicació de la normativa educativa.

divendres, 7 de maig de 2021

Plenari del CEMe: Cap a una concreció de l'FP a Menorca

                                   

Dimecres va tenir lloc el Plenari del CEMe dedicat a la presentació i aprovació dels informes d’educació de Menorca: indicadors bàsics d’educació, estudi del mercat laboral i dels cicles formatius de Menorca, els quals estaran ben aviat a l'abast de tota la comunitat educativa.

Aquest estudi s'emmarca dins una de les línies preferents d'actuació que el CEMe va decidir emprendre a l'inici de la legislatura, el desembre de 2019. Comptar amb aquests indicadors és una passa important, ja que fins ara no existia cap estudi en aquesta línia. Això permetrà fer un diagnòstic de l'evolució de l'FP els propers anys. 

No obstant, sí que es va remarcar el fet que falten indicadors adreçats al canvi i millora de l'FP en relació als estudis de mercat vinculats a la visió de millorar el futur de l'illa, i es va acordar que les properes accions que s'emprenguin com ara taules rodones i conferències de cara al curs qui ve, prioritzin aquest aspecte.

En un moment tan delicat per a l'FP, que ara es troba en perill de perdre el seu professorat tècnic i especialista (vegeu aquí la nota que publicàvem dilluns), és imprescindible que tot allò que s'adreci a l'estudi i millora dels ensenyaments de Formació Professional també tengui en compte la preservació del seu propi professorat. 

D'altra banda, s'està gestant una proposta d'activitats i un cicle de conferències organitzades pel Consell Escolar de Menorca, que tindran com a objeciu un apropament integral a l'educació i que podran orientar-se cap a dues línies generals: l'aprenentatge-servei i l'Educació 360, que es vincula al territori. 


dimecres, 5 de maig de 2021

Nomenament sota sospita dins Inspecció Educativa


Comunicat de premsa

UOB Ensenyament posa damunt la taula el nomenament suposadament irregular per part de Martí March de la nova cap del Departament d’Inspecció Educativa, Camila Tudurí Vila. 

El procediment per al nomenament de la nova cap d’Inspecció Educativa es va cuinar durant els darrers dies lectius abans de l’inici de les vacances escolars de Pasqua. De fet, la notícia va ser anunciada a bombo i platerets per la mateixa Conselleria d’Educació dia 9 d’abril durant les vacances de Pasqua. Podeu veure la notícia publicada a la web de la conselleria AQUÍ
Notícia que també va ser difosa àmpliament pels principals mitjans de comunicació de les Illes Balears (1). 

D’entrada, a UOB Ensenyament ens va sobtar que el nomenament d’aquesta persona es produís arran d’un decret publicat a corre-cuita després de la jubilació forçosa per límit d’edat de l’anterior cap d’Inspecció Educativa, Antoni Arbós Grimalt i que, bàsicament, el que fa és rebaixar el requisit d’antiguitat per ocupar aquest càrrec. Requisit que passa de 5 a 3 anys l’antiguitat necessària per a ocupar-lo i que ara sí, complia la nova cap d’Inspecció Educativa.
Es tracta del Decret 20/2021, de 29 de març, de modificació del Decret 36/2001, de 9 de març, pel qual es regula la Inspecció Educativa en l’àmbit de l’ensenyament no universitari. El podeu consultar AQUÍ.

Seguint el fil d’aquest nomenament, des d’UOB Ensenyament, ens sorgeixen 3 interrogants:

1. El Decret 20/2021 va ser considerat pel Consell de Govern dia 29 de març i publicat al BOIB l’endemà mateix, dia 30 de març, sense haver estat sotmès a cap tràmit d’audiència i d’informació pública ni haver rebut cap informe ni dictamen. 
S’ha seguit el procediment establert per a la publicació d’un decret d’aquestes característiques?

2. El càrrec de cap de departament és un càrrec funcionarial de lliure designació que per tal de garantir la pública concurrència ha de ser objecte de convocatòria pública d’acord els articles 28 i 29 del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
S’ha publicat convocatòria per ocupar aquest càrrec?

3. Tot i que ja ha passat prop d’un mes des que es va anunciar el nomenament, a dia d’avui encara no s’ha publicat, com correspon, en el BOIB. 
A què es deu aquesta tardança? 

Des d’UOB Ensenyament ens oposam a qualsevol utilització política del cos d’Inspecció Educativa. Per això i  fidels als nostres principis de transparència en tot aquells processos que afecten el sistema educatiu seguirem investigant i demanant explicacions a les autoritats pertinents a fi d’aclarir les nostres sospites.
Els nostres serveis jurídics segueixen treballant en el cas i no descartam emprendre accions legals si es veuen indicis fonamentats d’irregularitats al voltant d’aquest nomenament. 

(1) Enllaços a la notícia del nomenament publicada en els mitjans de comunicació:dilluns, 3 de maig de 2021

Rèquiem per l'FP

Circular 231/2021

Avui migdia ha continuat la Mesa Sectorial que començàrem dijous passat sobre la creació del Centre d'Innovació, Formació i Desenvolupament de la Formació Professional. Concretament, es va haver d'ajornar el Torn obert de paraula. La represa ha comptat amb la presència del director general de Formació Professional i de la directora general de Personal Docent.

Essent una Mesa sobre Formació Professional, hem encetat amb aquest tema el nostre torn, encara que hem aprofitat per treure a rotlle altres qüestions que són, ara per ara, objecte de preocupació de molts dels companys docents.

- Formació Professional

A les mancances ja manifestades en la nostra intervenció el passat dijous (vegeu nota Mesa) hi hem afegit la nostra indignació per les notícies que han arribat dies passats des del govern central, en el sentit de la pretensió, manifestada per la ministra Celaá, de derogar l'annex VI del Decret 297/2017 i que suposaria, de facto, deixar sense feina un caramull de professionals de la formació professional, que any rere any han mostrat la seva professionalitat en el desenvolupament de la seva feina i que suposaria, com cada vegada que toquen la normativa d'FP, una altra ferida de mort a aquests estudis. Hem demanat que consti en acta que instam la Conselleria a defensar a Madrid els professors tècnics, objecte de menyspreu constant per part del Ministerio i que no permeti aquesta nova envestida a la Formació Professional.

Continuant amb la formació professional, també hem posat de manifest la preocupació mostrada pels docents en tot allò referit als criteris de promoció i titulació que permetran la titulació d'alumnes sense que hagin adquirit les necessàries competències professionals per al correcte desenvolupament de la tasca per la qual estaran titulats.

- Curs 21-22

UOB ha demanat als directors generals presents que transmetin al Conseller i al director general de Planificació i Centres el nostre malestar perquè encara no s'ha convocat la Mesa sol·licitada per UOB per definir l'organització del proper curs i que, vistes les notícies que ens arriben del centres i pels mitjans de comunicació, tornarà a ser el "paripé" en què s'han convertit les meses, especialment d'aquesta direcció general, convocant els representants dels treballadors a una suposada "negociació" quan tot ja està fermat i comunicat a l'opinió pública en rodes de premsa.

És absolutament necessari davallar les ràtios i augmentar la quota de professorat, no podem estar un curs més amb mestres fent les funcions que no els pertoquen, amb alumnes amb necessitats sense la dedicació que necessiten, amb horaris de mestres i professors amb jornades interminables...

- Oposicions

En relació a aquest tema, hem plantejat alguns interrogants a la directora general:

 • Quan es publicarà la relació definitiva de tribunals, la seva assignació als opositors i les dates i llocs concrets de les proves?
 • Quins protocols sanitaris es seguiran?
 • Està previst l'ajornament de proves per aquells opositors que es trobin en situació de quarantena en les dates previstes per les proves?
 • Hem demanat, també, que es dispensi els opositors d'assistir a les activitats lectives els dies 18 i 21 de juny (anterior i posterior a la part A)
 La directora general de Personal Docent ens ha respost el següent:
 • Estan fent feina per poder fer la publicació de tribunals i de la resta de qüestions el més aviat possible, però que els ha desbordat la quantitat d'al·legacions rebudes.
 • Convocaran els sindicats a una reunió per donar-los a conèixer els protocols sanitaris un cop la conselleria de Salut els hagi validat.
 • Només està previst l'ajornament de proves en el casos que hi pugui haver d'opositores embarassades que es trobin en situació de donar a llum.
 • És impossible donar dos dies de permís a tots els implicats en les oposicions, entre opositors i tribunals representen al voltant del 50% de les plantilles dels centres, fet que ho fa inviable. Davant la nostra insistència però, s'ha compromès a donar instruccions als centres que flexibilitzin l'assistència dels opositors que, per haver-se de traslladar d'illa, puguin tenir problemes de desplaçament.

- Vaccinació

UOB ha demanat que es traslladi a la Conselleria de Salut i ens doni resposta al següent:

 • Donar la possibilitat, al professorat que voluntàriament ho manifesti, de rebre la 2a dosi del vaccí Astra Zeneca.
 • Saber quan es reprendrà la vaccinació dels/de les companys/es que quedaren sense vaccinar quan es va canviar l'estratègia de vaccinació i es va destinar Astra Zeneca només a majors de 60 anys.
 • Demanar que es faci abocament de les dades dels docents en el sistema de bitcita (especialment dels que pertanyen a entitats privades i no figuren en el sistema de salut) per tal que els docents que ja poden ser vaccinats per grups d'edat puguin demanar cita online per fer-ho.

Comissions de serveis per a l'IEDIB

Avui dematí s'ha duit a terme per videoconferència la Mesa Sectorial per tractar la proposta de resolució de comissions de serveis per a l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB), per al curs 2021-2022. Mitjançant aquesta resolució s'aprova la convocatòria pública per cobrir places i la pròrroga de les comissions de servei que finalitzen el curs 2020-2021.

Cal dir que el model que hem rebut és exactament el mateix del curs passat, ni tan sols s'havien fet les modificacions necessàries d'algunes dades significatives -errada en la part expositiva, li han dit-.

Davant la pregunta d'UOB Ensenyament per tal d'aclarir els motius de la pròrroga de les comissions de serveis, donat que en altres comissions s'ha iniciat un nou procés, els responsables de les direccions generals de personal docent i planificació han apuntat a la incertesa provocada per l'estat d'alarma i a la dificultat d'organitzar, en aquesta situació, la formació específica que requereixen aquestes places.

Respecte a la formació específica i a la proposta d'UOB d'oferir-la com a formació contínua a través del CEP, el representant de la conselleria ha argumentat que tal com es fa ara ningú es queda defora, fins i tot, gent que no ha demanat comissió de serveis, i tothom és informat del procediment.

Cal tenir en compte:

- Enguany la comissió és per un any, prorrogable a un altre.

- La resolució definitiva sortirà segurament aquesta setmana.

- El tràmit es podrà fer de forma telemàtica (no està indicat a la proposta de resolució).

- La conselleria -segons diuen- té problemes per cobrir aquestes places en comissions de serveis.

- Es mirarà d'especificar l'horari de cada plaça (matí-horabaixa).

- S'intentaran regularitzar algunes jornades de teletreball a l'IEDIB. 

- Es valorarà per a propers cursos la possibilitat que una part de les places de l'IEDIB siguin de plantilla orgànica.

- A la comissió de selecció hi haurà més membres de l'IEDIB que els que hi ha hagut fins ara.

- La formació es farà probablement el mes de maig.

- La unitat didàctica que s'ha de presentar serà part de la formació.

Com sempre, us tendrem informats/des de qualsevol novetat sobre aquestes comissions.

dimecres, 28 d’abril de 2021

Formació Professional: el CInFP-ib tira endavant sense el suport de la part social

 

Ahir, dimarts 27 d'abril es va celebrar una Mesa Sectorial d'Educació amb la participació, a més de les organitzacions sindicals, de la directora general de Personal Docent i del director general de Formació Professional.

A l'ordre del dia, quatre temes íntimament lligats i amb la formació professional com a element comú.

1. Creació del Centre de Formació, Innovació i Desenvolupament de la Formació Professional de les Illes Balears.

Es va presentar per part del Sr. Antoni Baos el projecte de decret per la creació d'aquest centre que tendrà la seu en uns locals cedits del Parc Bit.

UOB va manifestar que tot i que considera molt necessària la formació tècnica del professorat de formació professional i atès que aquest centre, almenys inicialment, el composaran els actuals assessors de formació (als quals reconeixem la tasca feta des de la creació el maig del 19 de l'equip de formació de l'àmbit de la formació professional), creiem que es pot continuar fent feina, ara per ara, sense la necessitat de crear un Centre i destinar els recursos a moltes altres mancances que pateix la formació professional, des de la manca de renovació dels tallers fins a la necessitat de més professorat per poder recuperar els desdoblaments de mòduls perduts fa anys. Aprofitàrem, també, per continuar posant damunt la taula la integració de tot el professorat tècnic dins el cos de secundària.

En el mateix sentit, conjunturalment, en una situació en la que per al proper curs s'albiren ràtios a 30 alumnes per classe i horaris de professorat a 21 hores lectives, més que mai tots els recursos possibles s'haurien de derivar cap als centres docents.

Per tot això, i en el benentès que el que no consideram apropiat és la creació, en aquests moments, d'aquest centre, UOB no es va manifestar a favor de la seva creació. Només dues forces sindicals donaren suport al projecte que, tot i això, Conselleria tirarà endavant.

2. Règim d'organització i funcionament del CInFP-ib

Aquest punt es va retirar de l'ordre del dia, ja que la seva inclusió només s'havia fet per donar contingut a la votació del punt anterior, en tant que en el reglament es preveuen les funcions que haurà de desenvolupar el centre.

3. Funcionament aules d'emprenedoria i 4. Funcionament aules de tecnologia aplicada

Aquests dos punts es tractaren conjuntament. Per part de l'administració se'ns informà que aquestes aules són creades, íntegrament, amb fons europeus rebuts específicament per la posada en funcionament d'aquest projecte.

UOB va demanar quantes aules de cada tipus es pretenen crear, quins criteris hi haurà per decidir en quins centres (específicament demanarem ubicacions a totes les illes) i quina inversió suposa la creació de cadascuna d'aquestes aules.

La resposta del director general va ser que per al proper curs es pretén posar en funcionament 10 aules més d'emprenedoria (actualment n'hi ha 9 en funcionament) i 5 aules més de tecnologia aplicada, que es sumaran a les 4 ja engegades aquest curs. 

Quan als criteris, la resposta va ser que tendran prioritat els CIFP i els centres amb més implantació d'oferta de formació professional, també que hi hagi aules de cada tipus a totes les illes i, com a darrer criteri, la disponibilitat d'espais.

Ja en el capítol d'esmenes, dues que va presentar UOB foren acceptades per part de l'administració. Concretament, que el coordinador de les aules d'emprenedoria pugui ser de les especialitats d'Administració d'Empreses o d'Economia, a banda de FOL que ja està recollida a la resolució.
I que el coordinador de l'aula de tecnologia aplicada sigui un professor tècnic o de secundària de qualsevol especialitat lligada a la formació professional. 

5. Torn obert de paraula

Aquest punt va quedar ajornat (restam pendents que ens diguin quan es reprendrà) perquè el director general de Formació Professional s'havia d'absentar de la reunió.