Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimarts, 18 de novembre de 2014

ENS COMPROMETEM A NO SIGNAR CAP ACORD AMB L'ADMINISTRACIÓ SI PRÈVIAMENT NO HA ESTAT REFERENDAT PER L'ASSEMBLEA DE DOCENTSReproduït de l'Argumentari de campanya 2014 d'UOB Ensenyament:

* Com veu UOB Ensenyament l'encaix amb l'Assemblea de Docents?

L'Assemblea de Docents és la resposta a un model sindical que ha entrat en crisi i que està allunyat de la realitat quotidiana dels treballadors. L'AD és un moviment de base que demostra que són possibles nous mecanismes d'organització dels treballadors basats en la participació directa, la democràcia participativa i la democràcia deliberativa. L'AD és el pal de paller que dóna aixopluc a tots els docents; el punt de trobada, en definitva, de tot el col.lectiu on pot debatre i organitzar-se des de la base més enllà de la diversitat d'opinions, de sensiblitats, de pensament, d'afiliacions i d'organitzacions sindicals, etc.
L'AD és plural, transversal i heterogènia i en ella hi conviuen sensibiliats i concepcions diferents però que cerquen punts de consens per contrarestar l'ofensiva del PP contra l'escola de qualitat, eficient i en català.

* És UOB Ensenyament el sindicat de l'Assemblea de Docents?

UOB Ensenyament no és el sindicat de l'Assemblea senzillament perquè aquest sindicat no existeix. Si al mes de juny de 2014 l'AD hagués decidit constituir-se en un sindicat i dotar-se de personalitat jurídica pròpia, sobra dir que a hores d'ara UOB.ensenyament no es presentaria a les eleccions sindicals de dia 4 de desembre. Dit això, des del moment que l'AD va decidir no transformar-se en un sindicat, si algú s'autoproclamàs com “el sindicat de l'Assemblea” demostraria una manca de respecte a les decisions de l'AD. Una cosa diferent és que un sector de docents, davant la negativa de Bauzà a convocar els comitès de vaga per negociar, hagin arribat a la conclusió que l'única manera, SÍ o SÍ, de fer arribar les reivindicacions de l'AD a les taules de negociació sigui presentat-se a les eleccions a través d'un sindicat que rompi amb el model sindical imperant i que es comprometi a fons amb l'assemblea de treballadors.

* Quin és el compromís que
UOB Ensenyament adquireix davant els docents a l'hora de presentar-se a les eleccions?

El compromís d'
UOB Ensenyament davant els docents i en relació a l'Assemblea de Docents es pot resumir en cinc punts:

1.- Reconeixem que l'AD és un dels actors principals en l'actual escenari educatiu i un òrgan sobirà en la presa de decisions a l'hora de negociar amb la Conselleria.
2.- Traslladarem les demandes de l'AD a les meses sectorials ja que l'Assemblea des del moment que no té una personalitat jurídica pròpia no hi pot accedir directament.
3.- Convidarem els representants que l'AD elegeixi (portaveus, membres del CV, de les comissions, etc.) a acompanyar-nos a les meses i a les taules de negociació.
4.- No signarem cap acord amb l'administració si prèviament no ha estat refrendat per l'AD.
I 5.- Mentre la consellera Núria Riera no convoqui els comitès de vaga de l'AD i dels sindicats STEI i CCOO, demanarem una votació de l'assemblea per decidir si hem d'anar o no, a les meses sectorials on es tractin punts que estan integrats en la Taula reivindicativa de la vaga indefinida actualment vigent.

Sastre Font, Jaume
Mulet Mas, Delfí Guillem
Ballester Pou, Margalida
Font Tous, Antònia
Palou Mas, Josep
Sabater Garau, Jaume S.
Romaguera Vallejo, Joana M
Expósito Ruiz, Serafí
Sureda Massanet, Antoni
Sintes Mercadal, Marta
Martínez García, Roger
Salom Mir, Andreu
Pasqual Cortès, Margalida
Monjo Ballester, Martí A.
Melis Galmés, Àngela
Osuna Isern, M. Francisca
Cladera Gost, Bàrbara
Sanchez Romero, Leo
Castells Avinyó, Víctor
Olmos Ibañez, Fina
Perelló Felani, Biel
Orell Soitiño, Antoni
Palou Mas, Pere
Ramon Beltrán, F. A. Ramon
Vanrell Vaquer, Joana
Poquet Martorell, Jordi
Monjo Ballester, M. de la Salut
Oliver Garau, Joan
Arrom Martorell, Antoni
Aloy Gual, Catalina M.
Galmés Bauzà, Llorenç
Cerdà Comas, Bartomeu
Martorell Serra, Biel
Perelló Llabrés, Jaume
Pérez Pons, Juan José
Seguí Ramis, Iolanda
Pons Llabrés, Lluís
Ginart Serrano, Rosa
Fernández Domínguez, Ana
Ribera Reñé, Ramon
Manresa Mut, Pau
Mateu Vives, Pau
Cuquerella Caplliure, Mercè
Cerdà Capó, Sebastià
Company Matas, Arnau
Jaume Vic, Franc
Martínez Marcús, Francisca
Sans Campaner, Joan
Ramos Elías, Roser
Pérez Cabezas, Amador
Sureda Massanet, Miquel Àngel
Vasallo Cuadrado, Bernardo
Oliver Manera, Neus