Bústia Covid-19

dijous, 27 de novembre de 2014

Aquests són els

Principis bàsics d'UOB Ensenyament


DIGNITAT PROFESSIONAL

* Defensarem la dignitat i la vàlua professional del col·lectiu de docents davant de la campanya de desprestigi llançada per José Ramón Bauzà des de 2011 i que ens pinta davant l'opinió pública com uns “vagos”, “irresponsables”, “vividors”, “culpables del fracàs i de l'abandonament escolar”, “de suspendre per motius polítics”, d'”estar contra l'aprenentatge de l'anglès”, etc.

* Ens mantindrem ferms davant les agressions al col·lectiu docent, vénguin d'on vénguin. Cap agressió sense resposta!


ASSEMBLEA DE DOCENTS

* Reconeixem que l'AD és un dels actors principals en l'actual escenari educatiu i un òrgan sobirà en la presa de decisions a l'hora de negociar amb la Conselleria.

* Traslladarem les demandes de l'AD a les meses sectorials ja que l'Assemblea des del moment que no té una personalitat jurídica pròpia no hi pot accedir directament.

* Convidarem els representants que l'AD elegeixi (portaveus, membres del Comitè de Vaga, de les comissions, etc.) a acompanyar-nos a les meses i a les taules de negociació.

* No signarem cap acord amb l'administració si prèviament no ha estat referendat per l'AD.

* Mentre la consellera Núria Riera no convoqui els comitès de vaga de l'AD i dels sindicats STEI i CCOO, demanarem una votació de l'Assemblea per decidir si hem d'anar o no, a les meses sectorials on es tractin punts que estan integrats en la Taula reivindicativa de la vaga indefinida actualment vigent.


MODEL D'ESCOLA

* Volem una escola de qualitat, moderna, arrelada al país, en català i oberta al món.

* Volem una escola compensadora de les desigualtats socials.

* Volem un model educatiu estable, fruit del consens i que vagi més enllà dels canvis de color polític dels governs.

* Volem una escola amb recursos econòmics, amb personal suficient i que pugui fer feina amb unes condicions de vida, de salut, de seguretat i de treball adequades.

* Defensam la llibertat d'expressió i de càtedra i ens oposam a la LOMQUE per neoliberal, antihumanista, mercantilista, regressiva, antidemocràtica i neocolonial.


CONDICIONS LABORALS

* Volem estabilitat laboral.

* Volem una vigilància periòdica de la salut dels treballadors mitjançant personal sanitari sobretot pel que fa les malalties catalogades com a professionals.

* Reclamam unes retribucions econòmiques dignes que rescabalin les retallades i posin al dia la congelació de sou que patim d'ençà de la crisi de 2008.

* Exigim la recuperació dels sexennis i dels complements per a tutors i caps de departament.


INTERINS

* Defensarem la dignitat i la vàlua professional dels interins, que són el col·lectiu més vulnerable i a qui l'administració intenta dividir i desmobilitzar a fi d'usar-lo com a mà d'obra barata per dissimular les greus mancances del sistema.

* Volem transparència en les adjudicacions a les places d'interins i que es treguin a concurs oposició les places vacants.

* Exigim que els interins no siguin discriminats i cobrin les vacacions com la resta de docents.

* Exigim la revisió i l'agilització dels tràmits burocràtics entre la Conselleria, Soib i Inem per tal que els interins de mitja jornada tenguin una cotització igualitària.

* Exigim que els interins tenguin dret a dies sense a sou per atendre necessitats familiars, per exemple, com la resta de docents i no se'ls posi en la disjuntiva de quedar-se un trimestre sense feina.

* Exigim que no s'utilitzin l'exigència del B2 d'anglès i les noves atribucions que la LOMCE atribueix als equips directius, que poden donar peu a la discriminació dels docents interins per raons ideològiques.


ORGANITZACIÓ INTERNA D'UOB Ensenyament

* Propugnam la presa d'acords per via assembleària.

* Deim NO a les cúpules autocràtiques i que es perpetuen en els càrrecs.

* Som partidaris de tenir el mínim imprescindible d'alliberats totals i que la majoria siguin parcials per un temps determinat, per tal de mantenir el contacte amb les bases. Renovació i rotació.


ALTRES

* Reivindicam de cara a 2018 unes eleccions sindicals amb llistes obertes.

* Reclamam la representativitat de tots els cossos als òrgans de govern.

* Feim nostra la reivindicació històrica del Cos Únic d'Ensenyants, segons el principi d'igual feina, igual salari: és a dir, igualtat de nivell de formació i de drets i deures, i igualtat de salaris, a Infantil, Primària i Secundària.