Bústia Covid-19

dissabte, 24 de gener de 2015

La rotació de càrrecs a la Junta de Personal presentada per UOB només va comptar amb el suport d'Alternativa

COMUNICAT DE PREMSA


LA ROTACIÓ DE CÀRRECS QUE VA PRESENTAR UOB NOMÉS VA COMPTAR AMB EL SUPORT D'ALTERNATIVA

La Junta de Personal Docent No Universitari (JPDNU) es va constituir ahir amb els representants elegits en les eleccions sindicals del 4 de desembre passat. Els afiliats d'UOB reunits en assemblea dies abans van decidir no presentar cap candidatura a la presidència, a la vicepresidènciaa o la secretaria i presentar un model de rotació de càrrecs que consistia a respectar els resultats de les eleccions i que els càrrecs anassin rotant d'una manera proporcional als vots obtinguts per cada formació.

Amb aquesta iniciativa es pretenia introduir un canvi de model que susbtituïa un model jeràrquic, competitiu, de guanyadors i de perdedors per un model basat en la corresponsabilitat, la confiança, la participació, una major transparència en el funcionament, la col.laboració i la implicació directa per fer front a l'enemic comú dels docents com són el PP, Wert, José Ramón Bauzá, etc. L'aposta per un model rotatiu en la manera de funcionar de la Junta de Personal no va ni anava en contra de ningú sinó en benefici de totes i de cada una de les organitzacions que en formen part; en benefici de la comunitat docent i de l'escola pública i respon millor a la pluralitat i l'heterogeïnat del col.lectiu docent.

Durant l'exposició de la proposta, els representants d'UOB van manifestar que no votarien en funció de persones ni de sigles sinó que ho farien en funció del grau de compromís i del suport que els aspirants donassin aquest nou model. Atès que el candidat d'Alternativa, Jordi Bardají, va manifestar que aquesta formació estava d'acord amb la rotació, els delegats d'UOB van actuar en conseqüència i la votació va concloure amb aquest resultat:

Jordi Bardají (Alternativa): 13 vots: els 8 delegats d'AL més els 5 d'UOB.
Cosme Orell (Stei-i): 20 vots: els 15 delegats de l'Stei-i, més els 5 d'ANPE.
CCOO i UGT es van abstenir.

Una vegada descartat el modep rotatiu proposat per UOB, es va procedir a elegir el secretari de la Junta de Personal que va comptar amb un únic aspirant, la delegada sindical d'Alternativa, M. Gràcia Vila. Els resultats de la votació foren els següents:

M. Gràcia Vila (Alternativa): 13 vots: els 8 delegats d'AL més els 5 d'ANPE.
La resta de formacions, per un motiu o altre, es van abstenir: Stei-i, UOB, CCOO i UGT.

Va quedar pendent l'elecció de la Junta Permanent ja que prèviament s'ha de canviar el Reglament de la Junta de Personal per actualitzar-lo i adaptar-lo a la nova situació que s'ha creat amb l'entrada d'Alternativa i d'UOB a la Junta de Personal. Es va acordar consensuar una Junta Permanent provisional i es va posar com a límit el final de febrer per aprovar un nou Reglament i elegir la Junta Permanent.

Des d'UOB.Ensenyament no volem acabar aquest comunicat sense felicitar el nou president de la JPDNU, Cosme Orell, i la secretària, M. Gràcia Vila, i desitjar-los sort i encert.

Palma, 22 de gener de 2015
Signen: Antònia Font Tous i Joana M. Romaguera, portaveus d'UOB Ensenyament