Bústia Covid-19

divendres, 20 de febrer de 2015

UOB Ensenyament informa sobre la mesa tècnica del nou procés d'adjudicacions provisionals (interins)


La mesa va tenir lloc dimarts 17 de febrer a les 10 h, amb l'assistència de Miquel Bujosa (cap de servei de Primària), Maria Puigserver (cap de servei de Provisió), la secretària del negociat, Maria Alarcón i Francesc Coll (UGT), Glòria Escudero (CCOO), Víctor Villatoro i Antoni Riera (ANPE), Josep Palou i Antònia Font (UOB), Jordi Bardají (Alternativa), Lluís Segura i Cosme Orell (STEI).

1) Informació de la Conselleria:

Expliquen que treballen en tres fronts:

- el redactat de la resolució
- el procés telemàtic que ha de garantir transparència.
- el procediment per demanar substitucions, que es farà únicament a través del GESTIB. Fins ara els directors feien servir telèfon, fax i correu electrònic indistintament. El sistema inclourà la gestió de faltes i substitucions, tardarà en estar llest però no endarreri el procés telemàtic. Els directors comunicaran la baixa i la sol·licitud de substitut. El procés té “condicionants informàtics”, però el programa hauria d'estar llest a primers de març.

Les places disponibles es publicaran setmanalment a la web. La Conselleria ha consultat els serveis jurídics sobre els dubtes legals pel que fa a la informació que es pot donar del motiu de les baixes i ha decidit que es pot dur endavant. No es veu problema en publicar el motiu de la baixa (malaltia, excedència, jubilació, vacant sobrevinguda per escolarització, etc.)

La participació serà voluntària. Es podrà demanar reserva de plaça per maternitat o malaltia.

El procés telemàtic té l'avantatge de la transparència però és més lent que la telefonada. Es farà una adjudicació setmanal, mentre que per telèfon es podia fer diàriament.

Com serà el procés:

1r) El centre comunica per correu electrònic (properament només per GESTIB) la baixa i la petició de substitució. El decret Wert dels 10 dies sense cobrir baixes condiciona el procés. Els directors seran informats del procediment a seguir.

2n) El negociat recull les dades, que es publiquen el divendres a les 13 h com a molt tard.

3r) Els participants tenen temps de fer la sol·licitud de plaça fins el dilluns següent a les 12 h.

4t) L'adjudicació es fa el mateix dilluns, amb publicació de:
- places adjudicades.
- places adjudicades afectades per la reserva de plaça.
- places que han quedat sense cobrir i s'adjudicaran per telèfon.
- llista de participants que queden disponibles.

El procediment telefònic és inevitable. Per exemple, així es contacta amb els exclosos pel català. Si no es troba cap aspirant a plaça amb el perfil sol·licitat, es comunica al centre.

Pel que fa al procediment d'urgència, que possibilita cobrir una plaça sense esperar els 10 dies del decret Wert, es fa telefònicament i la persona està obligada a acceptar la plaça que se li ofereix.

Els divendres, per tant, es publiquen:
- places extraordinàries d'urgència.
- places oferides.
- llista de disponibles.

Desplaçament a altres illes (o des de Catalunya i País Valencià): els nomenats tenen tres dies per incorporar-se al centre. Això pot endarrerir el procés d'incorporació.

El resultat de les adjudicacions, tant ordinàries com extraordinàries, es publiquen el divendres a la web.

Es difondrà tota la informació sobre el procés als interins i es demana col·laboració als sindicats.

Els decaiguts (interins que renuncien a la plaça) enguany són molt pocs i se'ls oferirà participar al procés.

Tot seguit demana aportacions als sindicats, que intervenen per ordre de major representació.

2) Informació de la conselleria a partir de les intervencions dels sindicats:

- P: Donat que hi haurà una setmana de termini per fer les adjudicacions, què passarà si el centre demana substitut d'urgència, si tanmateix s'han d'esperar deu dies a causa del decret?

- R: Si el decret no hi fos, amb el nou sistema telemàtic estaríem canviant adjudicacions diàries per adjudicacions setmanals. Duen més d'un mes fent feina amb el GESTIB, i de vegades el problema és que el director no ha introduït les dades del personal del centre al GESTIB. Quan es derogui el decret, l'adjudicació setmanal s'hauria d'adaptar.

- P: Es podrien fer adjudicacions dos cops per setmana?

- R: Per exemple.

- P: Quanta gent s'adjudica setmanalment?

- R: Entre 10 i 30. Les adjudicacions de substituts no es poden fer dia a dia perquè les plataformes amb les que treballa la Conselleria no estan capacitades (es reparteix el model de sol·licitud de substitució per als directors, en paper, i s'explica que també es podrà fer per GESTIB).

- P: El procés ordinari és voluntari? L'aspirant pot demanar una sola plaça de les que s'ofereixen?

- R: Sí, i no afectarà al cobrament de l'atur.

- P: Com es farà amb la llista S? (de participació anònima, sense nom i contrasenya, que mai no han tingut plaça)

- R: Continuarà igual, anònimament. Ens mostraran el programa i i explicaran el procés (surt a cercar un tècnic informàtic perquè ho expliqui).

(S'incorpora l'informàtic a la reunió i explica que els participants anònims introdueixen dins el tràmit de funcions el document d'identitat, la data de naixement i l'adreça electrònica on volen rebre la informació, i la Conselleria els comunica el NRP que els correspon per poder iniciar els tràmits. També serveix per recordar-los el NRP si l'han perdut. Es du un registre de tots els accessos que es reben al tràmit de funcions. La participació al procés s'haurà de fer setmanalment.)

- P: Què s'entén per adjudicació urgent?

- R: La urgència va lligada a l'acord del 2011. Els comitès de vaga estan convocats per parlar-ne properament. Urgent, per exemple, és el cas de dos centres (Estellencs i Moscari) que en cas de baixa queden els alumnes sense atendre. El motiu ha d'estar ben justificat i no pot esser “un colador”. Més exemples: hi ha hagut un CEIP amb quatre accidentats amb baixes de més de 15 dies, i IES amb 7 o 8 baixes simultànies, etc. Les adjudicacions d'urgència les ha d'autoritzar Funció Pública.

- P: S'estan fent aportacions que ja es van fer a la mesa sectorial. On és el text de la proposta actual?

- R: Estam discutint el punt 4.1.8. Demanam disculpes per no haver enviat el text actualitzat.

- P: La llista de les adjudicacions s'hauria de publicar amb signatura electrònica. Ara surt amb un PDF fàcilment manipulable que no té ni logo. Ja es va demanar a la mesa sectorial.

- R: Vam dir que ho faríem, no hi ha problema (la secretària recull la proposta de la signatura electrònica, també per a les adjudicacions extraordinàries per telèfon i d'urgència).

- P: Seria possible adjudicar i publicar més dies per setmana?

- R. L'adjudicació telemàtica diària és impossible perquè hi participen 5.000 persones. Les comunitats autònomes ho fan setmanalment o quinzenalment. Per telèfon sí que es podia, a les 9 del matí ja s'hi posaven. Si es deroga el decret Wert, s'haurà de fer telefònicament de forma diària per a més immediatesa.

- P: En quins casos hi pot haver un interí de pacte desplaçat?

- R: Interí de pacte desplaçat pot ser per comissió de serveis finalitzada, candidats electes a autonòmiques o alliberats sindicals que tornen als centres, etc. La nova plaça s'adjudica per via d'urgència. L'any que ve els interins de pacte podran fer substitucions i es recol·locarien, el juny ja no es pot canviar.

- P: Abans del decret Wert tampoc no s'adjudicava d'un dia per altre.

- R: És impossible fer-ho diari, ni aquí ni a Sanitat.

- P. Es pot cobrir amb antelació una baixa prevista amb temps (maternitat, intervenció quirúrgica, etc.)?

- R. Sí, però els 10 dies sense cobrir es mantenen. El decret Wert no preveu excepcions.

- P: Com s'adjudica la vacant quan hi ha la reserva de plaça? (els interins contractats mentre passen per una baixa tenen dret a reservar la plaça i a ocupar-la quan ja es poden incorporar).

- R: Passa a via d'urgència i es resol per telèfon.

- P: No hi ha problema per al cobrament de l'atur si es tria una sola plaça de les oferides?

- R: No, Conselleria s'inhibeix i no emprèn cap acció.

- P: Es farà constar la previsió de la durada de la baixa a la petició que envia el centre?

- R: Ja apareix al model de sol·licitud.

- P: Hauria de ser obligatori triar totes les places de vacants oferides d'un mateix cos, per exemple, com al procediment ordinari del mes de juliol. Al procediment de reserva de plaça també hi surt. Si no és obligatori triar totes les places hi ha picaresca amb informació privilegiada, perquè un director pot guardar una plaça i qui té la informació pot esperar a participar fins que surti. Quan reps la telefonada estàs obligat a acceptar la plaça.

- R: Canviar les regles del joc va a petició dels sindicats, però si fos així com es proposa el procediment ja no seria voluntari.

- P: Si la petició de substitució es comunica divendres, dilluns ja es podria incorporar, però tal com està previst ara s'ha d'esperar una setmana a incorporar-se. Si et trobes que als 10 dies del decret n'hi has de sumar cinc per això altre, et veus forçat a demanar prestació d'atur.

- R: Això no té solució.

- P: Exclosos i decaiguts, que passen al final de la llista, s'haurien de poder reincorporar al procés d'adjudicació. Si no es participa al procés extraordinari no hi ha d'haver “represàlies”. No es pot obligar a agafar una plaça de 15 dies a Capdepera. De quants decaiguts parlam?

- R: Ara n'hi ha 55.

- P: Si acab una substitució divendres, el mateix dia he de poder participar.

- R: És molt difícil de fer. Hi ha un document de cessament que si no s'ha fet impedeix que el sistema reconegui el participant. El centre ha de confirmar el cessament i fins ara s'ha fet el dilluns següent.

- P: Informàticament es pot fer.

- R: No és automàtic. El GESTIB no pot integrar altres programes. El director ha d'informar per GESTIB el cessament. Hem de mirar si ens donarà temps.

- P: Es pot fer sense integrar sistemes. Demanam que l'informàtic ho estudiï.

(En prenen nota)

- P: El director ho pot comunicar dilluns fins a les 12h i així l'interí podria participar al procés. Com es publicarà la llista de disponibles?

- R: Amb una llista a la web.

- P: Demanam que divendres es publiquin les vacants i adjudicats, per evitar que algú acabi la substitució divendres i no surti a la llista de disponibles i quedi fora del procés.

(Es produeix una discussió sobre obligatorietat o no de demanar totes les places al procés extraordinari)

- P: Demana si s'enviaran les adjudicacions per SMS.

- R: No sabem si hi haurà doblers.

- P: Uns 10 participants suposaria 5 euros.

- R: La voluntat del director general és que es facin les meses tècniques que facin falta per millorar el sistema.

- P: Demanam que les reunions es facin l'horabaixa per facilitar l'assistència de representants sindicals amb horari de feina de matins, tal com ja es va proposar a la mesa sectorial.

(En prenen nota)

- R: Enviarem el nou redactat amb les aportacions admeses. Si qualcú en vol presentar per escrit, les pot enviar per correu electrònic. El 2 de març comença el procés d'adjudicació telemàtica i el dilluns següent hi haurà la primera adjudicació si tot quadra.

- P: Enviareu l'acta?

- R: A les meses tècniques no s'aixeca acta, només es fa un informe d'ús intern.

- P: És inversemblant que s'estigui redactant una acta i no es pugui enviar.

- R: A la secretària només li correspon fer l'acta de les meses sectorials.

S'aixeca la sessió a les 12,30 h aproximadament.