Bústia Covid-19

dissabte, 21 de febrer de 2015

UOB Ensenyament s'oposa a la consolidació del complement de director com també s'oposa al plus vitalici (nivell 33) per als funcionaris que passen per la política

COMUNICAT DE PREMSA

UOB Ensenyament informa que el proppassat 19 de febrer, durant la reunió de la Comissió de Valoració de les sol·licituds de consolidació del complement de director, va manifestar la seva oposició a la concessió d'aquesta mena retribucions i va demanar que constàs així en acta.

La retribució parcial del complement de director, que es percep mentre es continua en actiu un cop acabada la funció directiva, fou establerta per llei orgànica l'any 1995. A les Illes Balears, els directors cobren el 25% del complement per un període complet d'exercici del càrrec, el 40% per dos períodes i el 60% per tres.

En una Circular de 27 de gener, des d'UOB Ensenyament ja vam comunicar que consideram necessari establir una permanència màxima de vuit anys (dos períodes) en el càrrec de director i limitar la percepció del complements salarial als anys que s'ocupa el càrrec.

Si l'objectiu de la consolidació del complement de director és incentivar els docents a exercir aquest càrrec, com sembla plantejar la llei de 1995, que introdueix aquesta figura dins un article titulat “Apoyo a los equipos directivos”, UOB Ensenyament insta l'Administració a cercar altres vies més justificables.

Segons UOB, la consolidació del complement de director que es continua cobrant tot i quan ja no s'exerceix el càrrec, recorda el Nivell 33 que es cobra des dels anys 90 i que la Llei de Funció Pública de 2007 aprovada durant el Govern de Jaume Matas va passar a regular amb detall. Segons aquesta llei, els funcionaris que han ostentat determinats càrrecs públics durant dos anys consecutius o tres amb interrupcions tenen dret a cobrar un complement de sou de per vida quan dimiteixen o són destituïts i es reincorporen als antics llocs de feina. Si aquest complement és percebut integralment arriba a pujar a 16.100 € anuals, repartits en catorze pagues.

Si en èpoques de vaques grasses, aquesta casta de complements són injusts i constitueixen un greuge comparatiu; en èpoques de retallades, baixades de sous, acomiadaments massius..., són una vergonya i una obscenitat.

Palma, 20 de febrer de 2015