Bústia Covid-19

dimarts, 31 de març de 2015

Convocatòria extraordinària d'interins de Francès per a IES i EOI

S'estableix un període de 3 dies naturals (26, 27 i 28) per presentar sol·licituds a Registre de Conselleria. En finalitzar aquest termini, el Director General ha de dictar resolució per aprovar les llistes provisionals d'admesos i exclosos.
Des de l'endemà d'aquesta resolució s'obrirà termini de tres dies naturals per esmenar causes d'exclusió. Després es publicaran a dgpdocen.caib.es les llistes definitives.
Consulta aquí el BOIB 26/03/15