Bústia Covid-19

dimecres, 11 de març de 2015

Resum de l'Assemblea d'interins de dimarts 10 de març

Foto: Última Hora

Ahir dimarts, a les 17,30 h, va tenir lloc l'Assemblea d'interins a la sala d'actes de l'IES Josep Sureda i Blanes. Hi assistiren unes cinquanta persones, de les quals 45 eren interins, i hi foren presents  els sindicats UOB i Alternativa. Els punts sobre els quals s'havia de definir l'Assemblea de cara a les negociacions amb la Conselleria es tractaren al llarg d'unes dues hores i mitja de debat i aportació d'informacions, que valoram com a molt profitoses. Volem recordar, un cop més, que UOB s'ha compromès a defensar davant l'Administració els acords de l'Assemblea.

Informam tot seguit del desenvolupament de la reunió:


Pel que fa al procés d'adjudicació, s'aprovà per unanimitat recordar que l'Assemblea exigeix les substitucions immediates de les baixes com un dels punts de la taula reivindicativa de la vaga indefinida. Tot seguit es passà a discutir quin és el millor moment per a la sol·licitud de places: juliol, agost o setembre. Es formulà una proposta alternativa, consistent en una primera fase de sol·licituds el mes de juliol i una segona a principis de setembre. En aquesta segona fase hi participarien, de forma voluntària, els interins amb plaça adjudicada que volguessin accedir a una plaça que no hagués aparegut el juliol. Sotmesa a votació la proposta, els resultats foren:

SÍ 25 vots
NO 9 vots.

Per si es dóna el cas que l'Administració s'oposa a dur endavant aquesta proposta, es passà a votar quin mes es considera millor per a fer les sol·licituds de plaça, amb els resultats següents:

Juliol: 18 vots
Agost: 5 vots
Setembre: 17 vots

Sobre la voluntarietat o obligatorietat de participar al procés telemàtic (recordem que la resolució publicada al BOIB estableix que la participació al procés ordinari d'adjudicacions de places setmanal és voluntària, i obligatòria a l'extraordinari, que es fa telefònicament), la votació donà aquests resultats:

Voluntari: 9 vots
Obligatori: 12 vots

Pel que fa a la possibilitat de canviar al llarg del curs les opcions elegides el mes de maig, es votaren les següents possibilitats:

  • Elecció d'opcions només el mes de maig: 21 vots
  • Elecció d'opcions més d'un pic: 8 vots.

Al punt de l'ordre del dia de les baremacions, s'acordà per consens la petició a l'Administració d'una llista única i una mateixa baremació per a tots els participants.

Igualment, s'acordà treballar en properes assemblees una proposta de modificació de l'actual sistema de baremació, que en general es considera injust i obsolet.

Sobre el punt de les titulacions per impartir llengües estrangeres, s'escoltaren les diverses opinions que hi ha al respecte i s'acordà convocar una nova assemblea per tractar el tema, atès que havíem arribat a l'hora límit de que disposava l'Assemblea per fer servir les instal·lacions del centre.

Quedam a la vostra disposició per a qualsevol aclariment.