Bústia Covid-19

dissabte, 14 de març de 2015

UOB reivindica el català com a llengua vehicular per superar el decret de mínims


COMUNICAT DE PREMSA

En aquests moments en què s'està debatent i consensuant un PACTE PER L'EDUCACIÓ, UOB Ensenyament fa una crida a superar el “Decret de Mínims” de dia 4 de juliol de 1997 i apel·la a l'esperit de la “Proclama per l'Ensenyament en Català” amb el qual l'any 2000, Josep Massot i Muntaner, Josep Melià Pericàs i Gabriel Oliver (Biel Majoral) van inaugurar la Setmana del Llibre en Català. Després de patir des de maig de 2011 atacs constants per part del PP i del govern Bauzá contra la llengua pròpia de Balears a l'administració, als mitjans de comunicació i a l'escola; ara, igual que l'any 2000, “sabem que vivim una situació delicada, però també que el redreçament de la llengua catalana és possible i que és ineludible prendre les mesures mínimes immediatament”.

La «Proclama» de l'any 2000, avui és d'una vigència rabiosa ja que a l'atac que suposa el TIL contra el català com a llengua vehicular; ara cal afegir la LOMQUE que ens retorna a la dictadura franquista imposant de bell nou l'etnocentrisme de la metròpoli, Madrid, atacant els continguts curriculars de matèries com Història, Geografia, Literatura...; i reduint a la mínima expressió assignatures com música, filosofia, tecnologia i arts plàstiques. Davant els fets que acabam d'enumerar, és evident que, avui, març de 2015, és fa necessari tornar a recordar les paraules amb què finalitzava la «Proclama» de l'any 2000:

«Per tot això apel·lam a la voluntat de tots els individus i col. lectius i DEMANAM UN DECRET QUE ASSEGURI QUE L'ENSENYAMENT A TOTS ELS NIVELLS I A TOTS ELS CENTRES DE LES ILLES BALEARS ES VEHICULI ÍNTEGRAMENT EN CATALÀ I QUE TINGUI EN COMPTE LA REALITAT CULTURAL -GEOGRÀFICA, HISTÒRICA, LITERÀRIA, ETC. DE TOTES LES TERRES DE PARLA CATALANA. L'aplicació d'aquest decret s'hauria de fer progressivament, a fi d'evitar traumes, però sense dilacions».

UOB Ensenyament es va presentar a les eleccions sindicals de dia 4 de desembre de 2014 amb uns objectius ben clars: «Volem una escola de qualitat, moderna, arrelada al país, en català i també oberta al món». Per a nosaltres és fonamental l'aprenentatge de llengües i consideram imprescindible que en acabar l'etapa escolar, el nostre jovent domini com més llengües millor; ara bé, això no es pot fer, com pretén el PP a base de folkloritzar, minoritzar i perseguir la llengua pròpia de Balears, la catalana. Segons la nostra opinió, l'ensenyament s'ha de vehicular íntegrament en català, això per principi; i només quan amb proves objectives a la mà es demostri que en acabar l'etapa escolar l'alumnat surt amb un coneixement descompensat de les dues llengües oficials, català i espanyol, a més d'una tercera llengua; aleshores cada centre escolar, a partir de la seva situació sociolingüística, ha de tenir autonomia per poder adequar el Projecte Lingüístic de Centre (PLC) per tal d'aconseguir l'objectiu desitjat: la millor competència oral i escrita en català, així com també en espanyol i una tercera llengua.

Palma, 13 de març de 2015