Bústia Covid-19

dijous, 12 de març de 2015

Vera fa desaparèixer la relació de casos excepcionals de substitucions urgents

El director general d'Educació, Antoni Vera, va canviar substancialment l'esborrany referent a la suspensió de nomenament de nous interins, que va presentar a la mesa sectorial de 9 de febrer,  quan el traslladà als comitès de vaga de 2 de març.

A l'esborrany que la Conselleria va dur a mesa sectorial de 9 de febrer, i que es va ajornar a petició d'UOB perquè fos tractat prèviament amb els comitès de vaga, tal com prescriu la llei, hi constaven els set casos excepcionals en què es comprometien a adjudicar places de forma immediata, és a dir botant-se el termini de 10 dies lectius sense cobrir baixes, i que transcrivim tot seguit:


"En tot cas, es consideraran casos excepcionals els següents:
  1. Les substitucions de professorat a les escoles unitàries
  2. En el cas que l’acumulació en el temps de varis permisos i llicències en el professorat afecti negativament a les tutories d’infantil i primària.
  3. Les substitucions de professorat al segon curs de batxillerat, atès que afecta negativament a les tasques de preparació dels exàmens de selectivitat.
  4. Les substitucions de professorat al segon curs dels cicles mitjà i superior de formació professional, atès que afecta negativament a la formació en centres de treball (FCT) dels alumnes.
  5. Les substitucions de professorat en els cursos d’Educació Secundària per a Persones Adultes (ESPA) dels centres de persones adultes.
  6. Les substitucions del professorat que en la Formació Professional Bàsica assumeixi la major part de la càrrega lectiva.
  7. Les substitucions del professorat en aquelles especialitats en què només hi hagi un professor al centre que pugui impartir una determinada assignatura (departaments unipersonals)."
A l'esborrany que es va dur als comitès de vaga de 2 de març aquests casos ja no hi constaven i només s'hi parlava de "casos excepcionals en que aquesta suspensió pugui suposar un greu perjudici". És evident que això deixa les mans molt més lliures a la Conselleria a l'hora de decidir si adjudica o no una plaça per via d'urgència.

Ara s'entenen una mica més les presses del director general d'Educació per convocar els comitès de vaga del passat 2 de març, sense haver-ho consensuat amb l'Assemblea de Docents i deixant només tres dies no laborables entre l'enviament de la convocatòria i el dia de la reunió, dificultant la preparació de la reunió per part del comitè de vaga de l'Assemblea.

Recordam un cop més que el comitè de vaga de l'Assemblea de Docents demanà un ajornament de la reunió, que finalment es va dur a terme amb el comitè de vaga dels sindicats STEI i CCOO.