Bústia Covid-19

dimarts, 14 d’abril de 2015

L'Ajuntament de Selva convoca una borsa de treball de Tècnic Superior en Educació Infantil

Boib 4/04/15. Secció III. L'Ajuntament de Selva crea una borsa de Tècnic Superior en Educació Infantil amb caràcter temporal per cobrir necessitats o substitucions a la plantilla de personal.
Aquest Boib només anuncia la creació de la borsa però no especifica instruccions ni procediment per a formar-ne part, suposam que en breu es publicarà un segon Boib desenvolupant aquestes instruccions.