Bústia Covid-19

dilluns, 4 de maig de 2015

El Pacte d'estabilitat, paper banyat: els interins desplaçats poden quedar sense feina

Segons les Bases Generals del procediment de selecció d'interins docents, els interins de pacte desplaçats no tenen garantida la feina i el Pacte d'estabilitat signat per Camps amb els sindicats STEI i ANPE és, doncs, paper banyat. La Conselleria estableix que aquests interins queden com a "disponibles per cobrir substitucions i vacants sobrevingudes, en l’ordre que els correspongui" (base Desena bis, punt 6) i que "Els aspirants a interins de pacte tenen preferència sobre la resta d’aspirants en l’oferiment i en l’elecció de places a l’efecte d’adjudicacions, amb l’excepció dels aspirants interins de pacte desplaçats, als quals se’ls adjudicaran les places en l’ordre que els correspongui en funció de la seva puntuació a les borses." (base Onzena, punt 1)


Ho trobareu al BOIB de 2/05/15, de modificació definitiva de les bases generals. Si necessitau revisar les bases completes, heu de consultar el BOIB 22/05/14.

De les modificacions que l'administració proposà, l'única que no ha prosperat i no apareix reflectida al text definitiu és la d'adjudicar les mitges jornades el mes de setembre en lloc del mes de juliol. Fer-ho així, hauria suposat que cap interí a qui pel juliol se li hagués assignat mitja jornada, hauria de veure com a un interí de menys puntuació li adjudicaven una jornada completa al mes de setembre.

Recordem aquí que l'administració no acceptà la proposta de doble adjudicació de provisionals aprovada per l'Assamblea de Docents el 10/02/15 i de la qual UOB en presentà còpia escrita a la Mesa Tècnica de 26/03/15. S'ha de dir, també, que A. Vera, a la Mesa Sectorial de 15/04/15, semblava desconèixer l'existència d'aquesta proposta; és que no havia revisat la feina de la Mesa Tècnica?

Pel que fa a les novetats, a continuació teniu les bases concretes afectades:

-Base 10a bis. (novetat: interins de pacte)

S'afegeix aquesta nova base, sota el títol «Normes generals per a l'adjudicació de places als funcionaris interins de pacte.»

Vegeu el document de contradiccions entre el Pacte, la convocatòria i les bases generals.

A la Mesa Sectorial de 15/04/15, A. Vera intentà modificar les condicions del Pacte d'estabilitat de 3/07/14, per tal de solucionar les contradiccions sorgides a partir, entre altres, de la modificació actual d'aquestes bases. Al final, Vera opta per obviar l'existència d'aquestes contradiccions i incompleix el pacte amb els interins desplaçats.

-Base 10a bis, punt 1 (renúncia al pacte)

Al final d'aquest punt llegim:

«La renúncia al pacte implica que l'aspirant serà ordenat d'acord amb els seus mèrits com la resta d'aspirants.»

Segons això, renunciar al pacte no tendria cap penalització, simplement l'interí quedaria en la seva posició en llistes.

-Base 13a, punt 6. (novetat: reconeixement maternitat* interins)

S'afegeix aquest nou punt, en què es reconeix que:
- els interins amb nomenament fins 31/08/15 amb permís de maternitat*
- i els interins a qui s'adjudiqui una vacant des de 1/09/15 i que es trobin:
  • en període que representaria permís per maternitat*
  • gaudint de prestació per risc durant l'embaràs o lactància natural
poden acceptar el nomenament a la plaça adjudicada i ajornar la presa de possessió fins a la finalització de les circumstàncies.

(*S'entén maternitat, paternitat o acolliment permanent o preadoptiu)

Pel que fa a les situacions impresentables provocades per la reserva de plaça, que també denunciàvem al document de contradiccions, tot queda igual.