Bústia Covid-19

dimarts, 23 de juny de 2015

Mesa tècnica d'adjudicació d'interins de divendres 19 de juny


Adjudicacions de places curs 2015-16: informació de la Mesa tècnica de divendres 19 de juny sobre l'esborrany de la resolució que ha de convocar el procés d'adjudicacions. 

L'esborrany que presentà la Conselleria divendres passat no inclou gaires novetats respecte de la informació que apareixia a la convocatòria de borses d'interins (BOIB 2/5/15) i a les bases generals de selecció de personal interí (ídem). Continuen discutint-se, doncs, els punts més problemàtics, és a dir:

 • priorització dels filòlegs sobre la resta d'aspirants a l'hora d'adjudicar places de llengües estrangeres a IES i EOI.
 • el nou ordre d'adjudicació segons el cos i l'especialitat.
 • els interins de pacte.


Sobre la priorització del filòlegs, la proposta de la Conselleria no varia: en l'adjudicació de places de llengües estrangeres, es prioritza la titulació més alta en lloc de la puntuació a les llistes, fet que suposa un tracte discriminatori als humanistes amb titulació lingüística que els permet impartir aquestes llengües. Des de l'administració expliquen, però, que tenen els programes informàtics preparats per adjudicar aplicant la priorització o no; així, deixen la porta oberta a què el Director/a General de la nova Conselleria anul·li aquesta priorització ja que serà el nou càrrec qui signi la versió definitiva de la resolució i de qui depèn la decisió final. Si aquest fos el cas, també s'haurien de tornar a modificar les bases generals publicades de selecció d'interins publicades el mes passat.

Passa exactament el mateix amb l'ordre d'adjudicació de les places pel que fa a cossos i especialitats. Recordem que l'actual proposta de Vera implica adjudicar primer les places d'EOI que les de secundària i que, a més, d'aquestes darreres s'adjudiquin primer les especialitats lingüístiques, cosa que reforça la priorització dels filòlegs. Des del punt de vista de la dificultat informàtica, adjudicar en un ordre o l'altre no representa cap problema i es continua a l'espera del que decideixi el nou Director/a General. UOB demanà que no s'apliqui aquest nou ordre i es faci com en els cursos anteriors: no diferenciar a secundària entre les especialitats lingüístiques i la resta i adjudicar les places de l'EOI després de les d'IES.

Pel que fa als interins de pacte, continua sense aclarir exactament com es gestionaran; de moment, hi ha Mesa Tècnica convocada per divendres 26 de juny per continuar discutint la gestió d'aquests interins. Revisem el punts més importants d'aquest tema:

Ara mateix, un interí de pacte té l'obligació de romandre a la plaça que li fou adjudicada el curs passat per tal de garantir estabilitat al centre i, alhora, l'administració té l'obligació d'adjudicar plaça a l'interí de pacte per garantir estabilitat laboral.

El problema principal és que qualsevol plaça pot patir canvis de perfil o de funcions assignades entre un curs i l'altre, ja sia per planificació del centre, per variació de la quota de professorat, per canvis en el projecte lingüístic (places TIL, per exemple), per l'aplicació o no de la Lomce o pel resultat de les adjudicacions de comissions de servei (les llistes provisionals de les quals en principi s'havien de publicar avui dimarts 23 de juny i aniran seguides d'un període de reclamacions de cinc dies naturals). Els canvis que es produeixin en una plaça de pacte afectaran, per tant, l'adjudicació dels interins que l'ocupen provocant que alguns d'aquests hagin de ser desplaçats. Així doncs, d'entrada, haurem de distingir entre interins de pacte no desplaçats i interins de pacte desplaçats. La Conselleria publicarà, abans de les adjudicacions d'interins, la llista d'interins de pacte no desplaçats; tots aquells interins de pacte que no hi apareguin, s'hauran de considerar desplaçats.

La voluntat de l'administració és que els interins de pacte no desplaçats ja no hagin de participar amb la resta d'interins en el procés telemàtic de selecció de places i participin només en el procés d'adjudicació.

L'administració preveu tres situacions possibles en què es poden trobar els interins de pacte no desplaçats:
 • En el cas 1, la plaça no patiria cap canvi i s'adjudicaria d'ofici a l'interí de pacte que actualment l'ocupa.
 • En el cas 2, la plaça presentaria canvis en què la variació seria negativa, és a dir, es podria reduir una funció, reduir les condicions d'un perfil o que una plaça deixàs de ser compartida. Per exemple, seria una reducció de funció el fet que si en el curs passat l'interí impartia FOL i Economia, aquest curs que ve només hagués d'impartir FOL; seria un canvi de perfil a la baixa el fet que una plaça de matemàtiques perfilada amb B2 al curs 2014-15, deixàs de necessitar el B2 al pròxim curs. En aquest cas, l'administració també adjudicaria d'ofici la plaça a l'interí que ara l'ocupa.
 • El cas 3 és el que planteja més dubtes i serà un dels punts principals de la següent Mesa Tècnica, és el cas en què la variació de la plaça sigui a l'alça, és a dir, al contrari que en els exemples anteriors. Així, el professor que només impartia FOL ara hauria d'impartir també economia o el professor que impartia matemàtiques en català ara hauria d'impartir-les en anglès si se li afegís al perfil el requisit del B2 i aquest professor tengués la titulació lingüística habilitada; en l'exemple dels centres compartits, la variació implicaria un canvi de municipi. En aquestes situacions, l'administració planteja que l'interí de pacte sigui consultat per tal que confirmi o no la seva permanència a la plaça; si l'interí no la confirmàs, passaria a considerar-se interí de pacte desplaçat i se li adjudicaria en funció de la seva puntuació a les borses.
Ara bé, es contemplaria que, en veure's desplaçat, l'interí encara pogués renunciar al pacte? Si fos així, quina diferència hi hauria entre un desplaçat i un que renunciàs al pacte, si tanmateix al curs 2016-17 les places de pacte s'han de tornar a repartir? L'administració no té clar permetre una nova ocasió per a renunciar al pacte ja que el moment de fer-ho fou a la convocatòria de les borses. Pel que fa a l'ordre d'adjudicació, l'esborrany preveu, com hem dit, que als interins de pacte desplaçats se'ls adjudiqui en funció de la seva puntuació a les borses (per tal de respectar els propis termes del pacte) però la Conselleria proposa que els desplaçats tenguin preferència en l'adjudicació sobre la resta d'interins i que se'ls adjudiqui telefònicament. Si aquesta fos l'opció final, el pacte seria paper banyat i també seria necessari modificar, mitjançant votació formal, les bases generals de selecció d'interins publicades el maig passat. Aquest serà també tema principal a la Mesa Tècnica de divendres 26 de juny.

Quina seria doncs, la situació dels interins de pacte desplaçats? Segons l'administració, aquests haurien de participar tant del procés d'adjudicació com de la passa prèvia del procés de selecció de places.

Recordem que en el procés de selecció de places, un interí no tendrà l'obligació de seleccionar-les totes (bastarà que en seleccioni una) i podrà ordenar les seleccionades en l'ordre que prefereixi. Ara bé, l'interí de pacte desplaçat es regeix per unes condicions diferents i està obligat a seleccionar-les totes en un ordre concret:
 1. totes les places de la mateixa especialitat i illa a jornada completa
 2. totes les places d'altres especialitats del mateix cos i de la mateixa illa a jornada completa
 3. totes les places d'altres especialitats del mateix grup i de la mateixa illa a jornada completa
 4. totes les places d'altres especialitats de distint grup i de la mateixa illa a jornada completa
 5. les places a mitja jornada de la mateixa illa (de selecció voluntària)
 6. totes les places a altres illes a jornada completa
 7. les places a mitja jornada a altres illes (de selecció voluntària)
La Conselleria, però, i segons paraules textuals, continua tenint cada vegada més el dubte seriós de poder col·locar tots els interins de pacte desplaçats; què passarà quan es doni el cas? És possible que un interí de pacte desplaçat acabi fent substitucions diverses durant el curs 2015-16? És bastant probable i dependrà sobretot del cos i l'especialitat.

Altres aspectes de l'esborrany no varien respecte de convocatòries anteriors o del que ja aparegué a les bases generals i a la convocatòria de borses que hem anomenat.

La participació en el procés d'adjudicacions continua sent obligatòria per als funcionaris de carrera sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d'horari, els funcionaris docents en pràctiques i les persones admeses a les borses d'interins. Els interins que no hi participin, quedaran en situació de no disponibles fins el 31/10/15 i la resta d'obligats que tampoc ho facin, seran adjudicats d'ofici.

El termini per presentar sol·licituds de plaça depèn del calendari provisional que presentà la Conselleria. En principi els funcionaris de carrera o en pràctiques realitzarien el tràmit de dia 13 a dia 14 de juliol i els interins ho farien de dia 23 a dia 28 de juliol. Recordem que, en espera de les mesures que prengui el nou govern sobre la implantació de la Lomce, de l'adjudicació de les comissions de servei i de com quedin els horaris i les quotes en conseqüència, és més que probable que les sol·licituds i adjudicacions dels interins s'hagin d'endarrerir fins a la darrera setmana d'agost. Un cop obert el termini de sol·licitud de places, es podrà accedir al tràmit des de la web http://dgpdocen.caib.es

Continuarem informant-vos.