Bústia Covid-19

diumenge, 28 de juny de 2015

Mesa Tècnica de divendres 26 de juny: interins de pacte i altres


A la Mesa Tècnica d'educació (MTE) de divendres passat, 26 de juny, que haurà estat la darrera abans de la constitució del nou Govern, s'ha parlat dels següents punts:

-L'administració preveia publicar les llistes definitives d'interins admesos el proper dia 3/7/15; a causa que el termini per a presentar la titulació necessària de català per a no quedar exclosos de les borses no s'acaba fins el 7/7/15, es preveu que la publicació d'aquestes llistes s'endarrereixi fins al 8/7/15. De totes maneres, la data de publicació no està confirmada.

-S'han donat onze casos d'interins que entregaren la sol·licitud d'habilitació de la titulació d'idiomes per a impartir matèries lingüístiques al registre de la Conselleria d'Educació quan, en realitat, s'havia de registrar a la Conselleria d'Innovació. Segons l'administració, aquests onze interins obtindran l'habilitació tot i haver registrat la sol·licitud a l'oficina equivocada.

-Sobre els interins de pacte no desplaçats, com us informàrem després de la MSE de 19/6/15, l'administració preveu que aquests es puguin trobar en tres situacions diferents. Avui s'ha confirmat com actuarà l'administració en cada cas:
  • a) la plaça que ocupen no pateix cap canvi i s'adjudica d'ofici al mateix interí.
  • b) la plaça que ocupen pateix canvis de perfils o funcions a la baixa, és a dir, es disminueixen funcions o requisits; en aquest cas, també s'adjudica d'ofici a l'interí que ara l'ocupa.
  • c) la plaça pateix canvis a l'alça i s'hi afegeixen funcions o perfils. En aquest cas, l'administració es posarà en contacte amb l'interí que l'ocupa i li demanarà que confirmi la seva permanència en aquesta plaça. Si l'interí la confirma, hi romandrà el curs 2015-16; si no la confirma, passarà a ser considerat interí de pacte desplaçat.
-Sobre si els interins de pacte desplaçats han de tenir prioritat en l'adjudicació sobre la resta d'interins, la qüestió no ha quedat definida; tampoc s'ha tancat el tema de si quan l'interí de pacte es vegi desplaçat, se li ha de tornar a oferir l'oportunitat de renunciar al pacte.
Recordam una vegada més que el pacte obliga l'interí a romandre dos anys a la mateixa plaça i que, en cas de ser desplaçat, se li ha d'adjudicar una nova plaça respectant la seva puntuació a les borses.
L'opinió de l'administració és que el termini de renúncia al pacte ja està tancat des del moment en què acabava el dia que es tancava el tràmit per formar part de les borses. Pel que fa a l'adjudicació dels interins desplaçats, proposen que aquests tenguin prioritat sobre la resta per assegurar que el mínim d'interins desplaçats quedin sense plaça adjudicada i hagin de romandre a l'espera de realitzar substitucions.

Respecte als altres dos signants del pacte, STEI i ANPE, els primers demanen que els desplaçats pugin renunciar i acceptarien que, en cas de no fer-ho, tenguessin prioritat sobre la resta; els segons serien partidaris, en principi, que es complís el pacte en la seva redacció actual però estan pendents d'una reunió interna per definir la seva proposta final.
Sobre aquestes qüestions relatives als interins de pacte desplaçats, UOB s'ha abstingut de pronunciar-se a l'espera que els signants del pacte presentin les seves propostes definitives.

-Pel que fa a les excepcionalitats que contemplen que els interins d'humanitats que compten amb l'habilitació d'idiomes puguin impartir llengües estrangeres, recordem que les condicions actuals que els permeten accedir a la funció de llengües estrangeres són:
  • estar en possessió del B2
  • tenir 12 mesos d'experiència en l'especialitat lingüística a què es vol accedir
  • haver format part de les borses en el curs 2013-14
  • haver prestat servei en l'especialitat en el curs 2012-13 o el 2013-14
S'ha acordat que aquest tema es tornarà a revisar a la propera Mesa Tècnica o Sectorial. De totes maneres és important fer notar que qualsevol canvi en aquestes condicions implicaria una alteració de les Bases Generals del procediment de selecció d'interins i, per tant, una nova convocatòria per formar part de les borses amb la consegüent publicació d'unes noves llistes provisionals d'admesos, un nou termini de reclamacions i una nova data de publicació de llistes definitives d'admesos.
El mateixos canvis i endarreriments de calendari es produirien en el cas que els nous càrrecs polítics a Educació volguessin revisar la priorització del filòlegs sobre els interins d'humanitats amb B2 a l'hora d'adjudicar les places.

-Queda clar, doncs, que el calendari dels processos d'interins continua sent completament provisional. Suposant que es duguessin a terme les revisions anteriors, l'administració podria plantejar-se publicar dues resolucions d'adjudicació de places per al curs 2015-16; una resolució regiria el procés d'adjudicació dels funcionaris de carrera i l'altra, el dels interins. D'aquesta manera, segons l'administració, almenys s'asseguraria adjudicar com a mínim als funcionaris de carrera el més aviat possible.
En qualsevol cas, cap calendari pot ser fixat sense que es tanquin les quotes dels centres i això només depèn, en darrera instància, del fet que el nou Govern sigui clar respecte de si la LOMCE s'ha d'aplicar o no el pròxim setembre.