Bústia Covid-19

dijous, 2 de juliol de 2015

El PP no ha resolt el problema de l'amiant als centres educatius

Protesta al carrer de pares, alumnes i docents del CEIP Es Pont. 20 d'abril de 2015

El passat 23 de setembre, l'aleshores president del Comitè de Seguretat i Salut, Bartolomé Isern Lladó, va declarar en sessió ordinària del Comitè Intercentres que "la retirada de l’amiant és una demanda històrica", i que "ara tenim els doblers i s’està estudiant la prioritat dels centres i també la forma de retirada". Va afegir que no es faria per sol·licitud, sinó a tots els centres afectats, que l’empresa encarregada estava pendent d'adjudicació, i que la feina es faria en cap de setmana o vacances per evitar riscos a alumnes i docents.Isern també explicà que en el cas dels IES la competència és de la Conselleria, mentre que als CEIP es pot fer conjuntament amb els ajuntaments, tot i que els doblers els posa la Conselleria, però que és necessària la col·laboració dels ajuntaments per donar els permisos adients. Calculà que s'havia d'intervenir a uns 30 centres a totes les illes.

El 17 de juny, com ja vam informar, es tornà a reunir el Comitè Intercentres, aquesta vegada presidit pel director general, Antoni Vera. Els representants d'UOB, que hi assistíem per primera vegada, demanàrem quina era la situació dels centres on s’havia de dur a terme la retirada de l’amiant, atès que encara n'hi havia que sortien a protestar al carrer, com era el cas del CEIP Es Pont.

Maria Magdalena Barceló Vanrell, directora de l’àrea econòmica financera de l’IBISEC i portaveu del PP a Porreres.

La directora de l’àrea econòmica financera de l’IBISEC, Magdalena Barceló Vanrell contestà, segons consta en acta, que "hi ha centres on ja s’ha retirat, però d’altres encara no s’ha pogut retirar l’amiant perquè estaven pendents d’obtenir la llicència de l’ajuntament i que actualment estan en procés de licitació. Està previst que durant les vacances d’estiu es retiri l’amiant dels centres que resten pendents." A sol·licitud d'UOB, afegí que facilitaria el llistat de centres als quals ja s’ha retirat l’amiant i quins queden pendents, informació que no havia aportat al comitè tot i ser, com hem vist abans en paraules del president, una demanda històrica.

Com que dues setmanes després continuam sense disposar d'aquestes dades, avui dematí hem presentat petició per escrit a la Conselleria perquè ens les faci arribar. Vos mantindrem informats.