Bústia Covid-19

dijous, 6 d’agost de 2015

El conseller March nomena quatre vocals del Consell Escolar de les Illes Balears


El BOIB publica avui el nomenament de quatre vocals del Consell Escolar de les Illes Balears, designats pel conseller Martí March. Són els següents:

En representació de la Conselleria (grup h):

  • Marta Escoda Trobat, del Departament de Pedagogia de la UIB
  • Eduard Ribau Font, professor d'Anglès de Secundària
  • Suplents: Tomeu Barceló Rosselló i Gabriel Colom Sagreras

En representació de "personalitats de prestigi reconegut en l’àmbit de l’educació, alguna de les quals ha de pertànyer a un moviment de renovació pedagògica o a una institució reconeguda en l’àmbit educatiu" (grup m):

  • Pere Carrió Villalonga, excap d'Inspecció Educativa
  • Joana Maria Mas Cuenca, presidenta d'ADIPMA (Associació de Directors i Directores d'Educació Infantil i Primària de Mallorca)Els membres cessats són:

Grup h:
  • Titulars: María del Pilar Torrero Ortiz i Jordi Llabrés Palmer
  • Suplent: Bernat Quetglas Mesquida

Grup m:
  • Titulars: Clara Roca Lasheras i Mònica Vaquer Marín

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10353/568859/ordre-del-conseller-d-educacio-i-universitat-de-3-