Bústia Covid-19

dilluns, 31 d’agost de 2015

Es constitueix la Comissió de Selecció de nous inspectorsAvui dematí s'ha constituït la Comissió de Selecció del concurs de mèrits per a nous inspectors en comissió de serveis. L'acte ha tingut lloc a a la sala de juntes del departament d'Inspecció Educativa (carrer d'Alfons el Magnànim).

Integren la Comissió el president de la mateixa, Francisco García Caraballo, i els vocals titulars Catalina Vidal Llabrés, Pere Moyà Niell, José Manuel Bar Cendrón i Francisco García Moles. Els suplents són, respectivament, Ángel Vázquez Alonso, Vicente Torres Mora, Jaume Pons Pons i Antonio Arbós Grimalt, actual cap d'Inspecció.

A la constitució de la Comissió hi han estat presentes els representants dels sindicats, que poden assistir al procés de selecció com a observadors. Segons ha explicat el president, la Asociación Nacional de Inspectores de Educación (ANIE) ha demanat poder assistir-hi però se li ha denegat la petició perquè les bases de la convocatòria no ho preveuen.

Avui també ha començat la baremació dels mèrits aportats pels 56 aspirants. Els propers dies es publicarà la llista d'admesos i s'obrirà un període de reclamacions de tres dies. Dos dies després la Comissió publicarà la llista definitiva dels aspirants que passen a la fase d'exposició de projecte i entrevista.

La precarietat d'efectius de la Conselleria d'Educació i Universitats també arriba a Inspecció. El president ha explicat que actualment el Departament el formen vuit persones més el cap del Departament, i que només disposen d'una persona per a tasques administratives, a la qual properament se'n pot incorporar una altra per a la gestió informàtica del procés de selecció.

Recordam que a la Mesa Sectorial de 28 de juliol els representants d'UOB demanàrem per què només es cobriran 14 places, que sumades a les 9 que ja hi ha fan un total de 23, quan la plantilla és de 29. El cap d'Inspecció va contestar que és per motius de pressupost i que considera que amb 23 inspectors es cobreixen les necessitats, amb 4 per demarcació a Mallorca, 3 a Menorca i 4 a les Pitiüses. Vam demanar que es cobrís el total de la plantilla prevista i que en tot cas la xifra de 29 s'assoleixi quan es faci el concurs oposició, sigui amb càrrecs definitius o accidentals.

Recordam també que UOB Ensenyament ha demanat que la comissió de selecció valori la voluntat d'implicació dels aspirants amb la millora de la qualitat educativa i la promoció de l'ensenyament en català, i que el director general de Planificació, Antoni Morante, ha manifestat que una de les funcions d'Inspecció serà precisament l'impuls i suport a la normalització del català com a llengua vehicular.

Informació a la web del Departament d'Inspecció:
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M4&lang=CA&cont=81758