Bústia Covid-19

dimarts, 15 de setembre de 2015

Ajudes de la Comissió d'Acció Social d'Educació

Aquest dimarts 15/9/15 s'ha reunit la Comissió d'Acció Social per revisar les sol·licituds presentades el mesos de juliol, agost i setembre, per rebre les ajudes que aquesta concedeix, si és el cas, al personal docent no universitari de la CAIB.

De les 358 sol·licituds presentades, se n'han denegat un total de 36 i pels següents motius:
  • sol·licitud presentada fora de termini
  • no haver treballat un mínim de 5,5 mesos
  • no trobar-se en servei actiu a l'hora de presentar la sol·licitud
  • que la matrícula dels estudis correspongui al curs passat
  • que la matrícula no s'hagi formalitzada en un centre del territori nacional
  • que la matrícula ja hagi estat coberta per una beca
  • que els estudis siguin un cicle formatiu
  • que els estudis no siguin oficial
  • que el fill sigui major de 25 anys 
O bé ja no se'ls ha donat curs si responen al supòsit d'ajudes per fills menors de 18 anys, que roman suspès fins al 31/12/15. Totes les sol·licituds denegades es notificaran per carta.
Pel que fa a les sol·licituds acceptades, la gran majoria respon al concepte d'ajuda d'estudis al personal i fills de la comunitat autònoma i seran publicades a la web

A la reunió d'avui, a més, s'han comentat els següents aspectes:
- De moment no es contempla la possibilitat de realitzar el tràmit de sol·licitud de manera telemàtica pel fet que el procés sempre implica l'entrega de documentació física
-La Comissió ha reiterat la necessitat de revisar el decret que regula aquestes prestacions així com el fet d'unificar els criteris de selecció i quanties que s'apliquen ja que són diferents segons si depenen de Funció Pública, Sanitat o Educació.

Per a sol·licitat les ajudes o obtenir més informació, podeu accedir a la pàgina web del Fons Social que trobareu al següent enllaç: http://www.caib.es/sacmicrofront/home.do?mkey=M206&lang=ca