Retem comptes

Cerca en aquest blog

dilluns, 21 de setembre de 2015

Convocada l'oferta formativa de prevenció de riscos laborals

Logo: CAIB

El Servei de Prevenció de l’Administració de les Illes Balears convoca el pla de formació de riscos laborals del segon semestre, adaptat als diferents sectors de l’Administració. El pla de formació va dirigit exclusivament al personal funcionari i laboral de l’Administració del Govern de les Illes Balears.

Les sessions són d’una durada aproximada de entre 90 i 120 minuts i s’impartiran de manera presencial:
  • a PALMA: Servei de Prevenció de Riscos Laborals, carrer de Jesús 40. Hospital Psiquiàtric.
  • a MANACOR: Centre de formació permanent del professorat (CEP), Camí/ Bendrís, s/n - 07500.
Informació bàsica:
  • Termini d’inscripció de dia 21 de setembre a dia 2 d’octubre. Les sol·licituds d’inscripció que es rebin després d’aquest termini no es tendran en compte.
  • Cal comunicar l’assistència a la Secretaria General de la conselleria on es treballa i emplenar el full d’inscripció.
  • En cas de sobrepassar l’oferta de places (25 màxim), es donarà preferència als treballadors que no hagin assistit a la sessió en qüestió durant l’any anterior.
  • Entre els dies 8 i 9 d’octubre es publicaran els llistats d’admesos a la pàgina WEB del Servei de Prevenció (http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09022008492529109507&lang=CA&cont=40784), apartat de “Novetats”.
  • El full d’inscripció s’ha de enviar per e-mail a l’adreça margaritacamps@dgfun.caib.es o al número de fax 971176478.
Com que a l'hora de publicar aquesta nota encara no s'han publicat els documents de la convocatòria del segon semestre a la web, vos els facilitam tot seguit:

Convocatòria Palma:
https://drive.google.com/file/d/0B2JBZIy87nFIeUVDZWNGaDFDYjA/view?usp=sharing
Full inscripció Palma:
https://drive.google.com/file/d/0B2JBZIy87nFIS09jSE9QSlpIRVk/view?usp=sharing

Convocatòria Manacor:
https://drive.google.com/file/d/0B2JBZIy87nFIY3luanB5YWJUSlE/view?usp=sharing
Full inscripció Manacor:
https://drive.google.com/file/d/0B2JBZIy87nFIZWhfbTlOcnBOQjg/view?usp=sharing