Retem comptes

Cerca en aquest blog

dilluns, 21 de setembre de 2015

La Comissió del concurs d'inspectors resol les reclamacions a les puntuacions


Avui dematí s'ha reunit la comissió de selecció del concurs d'inspectors per resoldre les reclamacions a les puntuacions i publicar la llista provisional de nous inspectors. S'han presentat dues reclamacions, cap de les quals ha estat admesa per la comissió. Hi hem assistit com a observadors representants d'UOB, Alternativa, CCOO, STEI, i UGT.

A la web d'Inspecció ja es pot consultar, a més de documents anteriors, la Relació provisional d'aspirants participants al concurs de mèrits amb la puntuació parcial obtinguda en cada un dels apartats del barem i la puntuació total (16 de setembre)., sobre la qual s'han presentat les dues reclamacions esmentades.

El calendari restant queda de la següent manera:
  • 22 a 24 de setembre: Presentació de reclamacions a Direcció General de Personal.
  • 25 de setembre: Resolució de reclamacions i publicació de la llista definitiva dels nous inspectors.
  • Finals de setembre: Publicació dels nomenaments al BOIB.

Recordam que integren la Comissió el president de la mateixa, Francisco García Caraballo, i els vocals titulars Catalina Vidal Llabrés, Pere Moyà Niell, José Manuel Bar Cendrón i Francisco García Moles. Els suplents són, respectivament, Ángel Vázquez Alonso, Vicente Torres Mora, Jaume Pons Pons i Antonio Arbós Grimalt, actual cap d'Inspecció.