Bústia Covid-19

dilluns, 7 de setembre de 2015

Francisca Mas Esteva, nova directora de l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància

El BOIB de dissabte va publicar el nomenament de Francisca Mas Esteva com a nova directora de l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància, òrgan de caràcter tècnic adscrit a la Direcció General de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives. Mestra de suport d'Educació Infantil, Mas Esteva ha estat cap d'estudis del CEIP Puig de sa Morisca de Santa Ponça, ha treballat a l'Institut de Recerca i Innovació Educativa de la UIB i ha format part del CEP de Palma.

L’Institut per a l’Educació de la Primera Infància està format per un equip de professionals (mestres d’educació infantil, psicopedagogs, psicòlegs, pedagogs) que pretenen una millora en l’educació i l’atenció dels infants i de les seves famílies de 0 a 3 anys de les Illes Balears, estiguin o no escolaritzats.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10367/569775/resolucio-del-conseller-d-educacio-i-universitat-d