Bústia Covid-19

dijous, 24 de setembre de 2015

UOB comparteix la valoració negativa del comitè de vaga de l'Assemblea davant la darrera oferta de la Conselleria


COMUNICAT DE PREMSA
UOB desaprova la darrera oferta de la Conselleria

UOB Ensenyament comparteix i dóna suport a la valoració negativa que el comitè de vaga de l'Assemblea de Docents ha fet de la darrera oferta de la Conselleria per desconvocar la vaga indefinida. Com ja ha apuntat el comitè de vaga, la darrera proposta aportada pel conseller Martí March conté com a mínim les següents deficiències, reculades i manques de concreció:

- no concreta com ni quan es recuperarà la plantilla perduda, urgent sobre tot pel que fa als equips de suport educatiu;

- endarrereix un any, fins al curs 17-18, l'oferta inicial de retornar als horaris lectius anteriors a les retallades;

- empitjora la primera proposta de disminució de ràtios. No fixa una data per recuperar les ràtios anteriors a les retallades, ajorna fins el curs 16-17 la disminució a Educació Infantil i Primària, que deixa a expenses de la "disponibilitat pressupostària", i no la garanteix del tot a Infantil fins el curs 2018-2019;

- s'ajorna fins a 2018 la recuperació del cobrament de l'estiu per part dels interins que han fet més de cinc mesos i mig de feina;

- proposa dues dates diferents per recuperar els sexennis, "setembre de 2016" i "2017", i al mateix temps ho deixa pendent de la recuperació de la carrera professional de la resta d'empleats públics, que el Govern ha suspès indefinidament;

- també hi ha confusió pel que fa a la data de recuperació d'altres complements, que el document deixa per a "setembre de 2017" i al mateix temps "2018";

- i finalment, l'oferta no fa cap referència al compromís d'iniciar negociacions amb els centres concertats per fer efectiu l'acord salarial de 2008.

A tot això cal afegir els perjudicis pedagògics de la LOMCE, que el Govern ha renunciat a minimitzar per la via del Decret llei que li permetia derogar els currículums autonòmics.
Consideram també inadmissible que la Conselleria no s'hagi compromès a no prorrogar el decret de mesures urgents de 2012, conegut com a "decret de les retallades", ni a dedicar a Educació un percentatge dels pressuposts generals com a mínim equivalent al de la legislatura anterior a la del PP.

A l'espera de conèixer el pressupost total d'Educació, cal recordar que l'oferta de la Conselleria només suposaria un increment de dues dècimes sobre el PIB, que quedaria al voltant del 3,1% i per tant molt lluny del 5% al qual es comprometia a assolir progressivament el programa electoral del PSIB-PSOE.

Des d'UOB som conscients que la manca de finançament estatal i el compliment del dèficit ordenat des de Madrid limiten l'acció del Govern. Però davant aquesta pròrroga de les retallades, que afecten de ple la qualitat educativa, l'èxit escolar i les condicions laborals, UOB no pot admetre que la Conselleria cridi els docents a la resignació i els culpabilitzi per no desconvocar la vaga. Per poder encarar les dificultats del proper curs, el mínim que s'ha d'esperar dels nostres governants és que generin il·lusió, amb una postura més ferma a l'hora de plantar cara i aconseguir de l'Estat els recursos que ens mereixem.

Palma, a 24 de setembre de 2015