Retem comptes

Cerca en aquest blog

dijous, 1 d’octubre de 2015

Adjudicació definitiva dels nous inspectors


Relació definitiva de nous inspectors i seu territorial:

 1. GARCÍA MACHANCOSES, CAROLINA (Eivissa-Formentera)
 2. MONER MORA, CATALINA (Mallorca)
 3. MARTORELL GELABERT, MARIA DEL CARME (Mallorca)
 4. PÉREZ HERNÁNDEZ, JUAN VICENTE (Mallorca)
 5. GOMILA BENEJAM, JOSEP (Mallorca)
 6. MAS HOMAR, CATALINA (Mallorca)
 7. MASCARÓ MOLL, JAUME (Menorca)
 8. BONNÍN ROCA, JOSEP LLUÍS (Mallorca)
 9. LORENZO RODRÍGUEZ, TERESA DE JESÚS (Mallorca)
 10. LLADÓ BALLESTER, JOANA (Mallorca)
 11. TOMÀS HUMBERT, MATEU (Mallorca)
 12. TIMONER SAMPOL, GABRIEL (Mallorca)
 13. VIDAL I JOAN, SEBASTIÀ (Mallorca)
 14. GRAU GARRIGUES, MARIA JOSEP (Menorca)
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10379/570841/resolucio-del-conseller-d-educacio-i-universitat-d