Retem comptes

Cerca en aquest blog

dijous, 15 d’octubre de 2015

Convocada formació a empreses per a docents de cicles formatius i FP Bàsica


Avui s'ha publicat avui al BOIB la convocatòria de realització d’estades de formació a empreses de les Illes Balears per al professorat dels cossos d’ensenyament secundari i professorat tècnic de formació professional que imparteixen cicles formatius de formació professional i formació professional bàsica.

El període de realització de les estades de formació a empreses comprèn des del dia 8 de gener fins al dia 31 de juliol de 2016. La durada pot oscil·lar entre un mínim de 20 hores i un màxim de 100 hores.

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució.

Una comissió de selecció examinarà els projectes de les estades formatives i elaborarà les llistes provisionals, resoldrà les eventuals reclamacions i elevarà a la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat la proposta definitiva.

Informació completa al BOIB:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10386/571346/resolucio-de-la-directora-general-de-formacio-prof