Bústia Covid-19

dimarts, 13 d’octubre de 2015

Convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit autonòmic


Publicada al BOIB la resolució de convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit autonòmic per als cossos:

  • Catedràtics d’ensenyament secundari
  • Professors d’ensenyament secundari
  • Professors tècnics de formació professional
  • Professors de música i arts escèniques
  • Professors d’arts plàstiques i disseny
  • Mestres de taller d’arts plàstiques i disseny
  • Professors d’escoles oficials d’idiomes
  • Mestres

Vegeu resolució:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10385/571260/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce