Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimarts, 13 d’octubre de 2015

Convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit autonòmic


Publicada al BOIB la resolució de convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit autonòmic per als cossos:

  • Catedràtics d’ensenyament secundari
  • Professors d’ensenyament secundari
  • Professors tècnics de formació professional
  • Professors de música i arts escèniques
  • Professors d’arts plàstiques i disseny
  • Mestres de taller d’arts plàstiques i disseny
  • Professors d’escoles oficials d’idiomes
  • Mestres

Vegeu resolució:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10385/571260/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce