Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 30 d’octubre de 2015

El pressupost d'Educació incompleix el pacte de Govern


Circular 16/2015

Segons les xifres publicades avui a la premsa, el percentatge del pressupost d'Educació només pujaria 0,05 punts respecte a 2015 i incompliria l'Acord de governabilitat, que establia la “Recuperació dels pressuposts d'Educació i increment progressiu durant la legislatura”.

A partir de les dades aportades pel Govern veim que el 2015 s'han destinat a Educació 775,65 milions d'euros sobre un pressupost total de 4035,59 milions, és a dir un 19,22%, mentre que la previsió per a 2016 és de 817,21 milions sobre un total de 4.240,89, que representa un 19,27%.

Les xifres que s'haurien de recuperar segons l'Acord de governabilitat són les del darrer pressupost anterior a les retallades, corresponent a l'any 2011, que va ser de 822,1 milions sobre un total de 3.384, és a dir el 24,3%. Però el pressupost previst, que només puja 41,56 milions més respecte a 2015, no arriba ni tan sols al de 2011 i és semblant percentualment als que hem patit amb el PP de Bauzá.

Pel que fa al PIB, el Govern preveu un creixement del 3% respecte al de 2015 (1), que és de 26.845 M€ (2). És a dir que quedaria en uns 27.650,35 milions. Sobre aquesta previsió el pressupost d'Educació suposaria un 2,96% del PIB, semblant al d'enguany i molt lluny del 5% que prometia el programa electoral del PSIB-PSOE.

Amb aquestes xifres tan escarransides ens demanam com afrontarà la Conselleria ja no només la disminució de ràtios i horaris lectius, sinó la construcció d'aules per eliminar els 93 barracons que ara mateix hi ha a les Balears.

És evident que l'origen de tots aquests mals és l'espoli fiscal i la manca de finançament estatal, que ha duit les Balears a acumular un deute de 9.000 milions, i que els problemes del Govern es poden agreujar encara més amb les mesures draconianes imposades per Madrid, que obliga a un dèficit màxim de 0,3 punts per a 2016 quan enguany la previsió era del 0,7 i al final haurà estat de l'1,5. Tot això, acompanyat per l'incompliment reiterat de les inversions estatutàries per part de l'estat espanyol. Però davant aquest ofegament econòmic continuam trobant a faltar, per una banda, més valentia del Govern a l'hora de plantar cara davant Rajoy i Montoro, i per una altra, més compromís a l'hora de prioritzar Educació tal com s'ha compromès sovint la presidenta Armengol. Almanco pel que fa a Educació, en aquests pressuposts no veim per enlloc el “gir social” al qual es refereix la consellera d'Economia, Catalina Cladera.

Palma, a 30 d'octubre de 2015(1) DM, 29.10.15
(2) Diari Expansión / datosmacro.com