Retem comptes

Cerca en aquest blog

dilluns, 26 d’octubre de 2015

Inspecció necessita un bany de realitat


Circular 15/2015

Aquesta és la conclusió a què hem arribat a UOB després d'haver assistit com a observadors al procés de selecció dels nous inspectors, que acabà el passat 28 de setembre. Recordem que els seleccionats han estat aquests:
 1. GARCÍA MACHANCOSES, CAROLINA (Eivissa-Formentera)
 2. MONER MORA, CATALINA (Mallorca)
 3. MARTORELL GELABERT, MARIA DEL CARME (Mallorca)
 4. PÉREZ HERNÁNDEZ, JUAN VICENTE (Mallorca)
 5. GOMILA BENEJAM, JOSEP (Mallorca)
 6. MAS HOMAR, CATALINA (Mallorca)
 7. MASCARÓ MOLL, JAUME (Menorca)
 8. BONNÍN ROCA, JOSEP LLUÍS (Mallorca)
 9. LORENZO RODRÍGUEZ, TERESA DE JESÚS (Mallorca)
 10. LLADÓ BALLESTER, JOANA (Mallorca)
 11. TOMÀS HUMBERT, MATEU (Mallorca)
 12. TIMONER SAMPOL, GABRIEL (Mallorca)
 13. VIDAL I JOAN, SEBASTIÀ (Mallorca)
 14. GRAU GARRIGUES, MARIA JOSEP (Menorca)
A partir dels currículums i de l'exposició del projecte que van fer davant la comissió avaluadora, a UOB hem fet aquest retrat robot dels 14 nous inspectors:
 • 13 (93%) ja havien estat inspectors.
 • 10 (71%) es van referir a la millora de la qualitat educativa com a objectiu del servei d'Inspecció, mentre que només 5 (36%) citaren la visita als centres i 3 (21%) el seguiment de problemes i deficiències com a part del seu projecte. Cap va fer una anàlisi crítica de la LOMCE.
 • Pel que fa a la llengua d'ensenyament, 5 van considerar necessari reforçar les llengües estrangeres i només 1 va parlar del suport al català.
 • Sobre l'autonomia de centre, 4 s'hi van mostrar a favor mentre que cap va esmentar el retrocés democràtic que suposa la retallada de competències del Claustre i el Consell Escolar.
Això pel que fa a les intervencions dels inspectors finalment nomenats. Pel que fa a la comissió seleccionadora, integrada pel president, Francisco García Caraballo, i els vocals titulars Catalina Vidal Llabrés, Pere Moyà Niell, José Manuel Bar Cendrón i Francisco García Moles, vam poder constatar que felicitava els aspirants que feien exposicions altament teòriques i reprovaven, per exemple, els que no aportaven bibliografia. Molts d'aquests darrers no havien estat mai inspectors i feien un enfocament pràctic de la tasca d'Inspecció basant-se en problemes reals viscuts als centres.

Tot plegat ens du a concloure que els titulars del Departament d'Inspecció Educativa viuen en un món teòric, endogàmic i allunyat dels problemes quotidians dels centres i necessiten amb urgència un bany de realitat. No pot ser que després de dos anys de mobilitzacions contra els atacs a la qualitat educativa i el català, es premiï per damunt de tot el bagatge teòric i no s'entengui la Inspecció com a eina per solucionar els problemes reals dels centres educatius. Veim també amb preocupació que les promeses del director general de Planificació, Antoni Morante, de posar en mans d'Inspecció el reforç de l'ensenyament en català, ara com ara queden en no res.

No oblidam que venim d'una legislatura infame durant la qual el servei d'Inspecció va patir depuracions polítiques, però no podem admetre de cap manera que el canvi consisteixi únicament en recuperar plantilla i es repeteixin els errors i vicis de sempre. Exigim als nous inspectors que donin la cara als centres que tenen assignats i es banyin davant l'Administració en qüestió de ràtios, recursos humans i materials, condicions de treball, ensenyament en català, etcètera. Si no, apel·lar a la millora de la qualitat educativa, com van fer els nous inspectors a l'exposició dels seus projectes, semblarà una broma de mal gust.

Palma, a 26 d'octubre de 2015