Bústia Covid-19

dimecres, 14 d’octubre de 2015

Un altre motiu per votar NO: LOMCE, religió avaluable i Història i Cultura de les Balears una "maria"


El director general de Planificació, Antoni Morante, ha declarat al diari AraBalears.cat que la LOMCE no permet oferir Història i Cultura de les Balears com a matèria avaluable i que "seria una 'maria', ja que la seva qualificació no es podria tenir en compte a l'hora de decidir el pas al curs següent o l'obtenció del títol”.

De fet podem llegir a la LOMCE:

"Artículo 36 bis.
Evaluación final de Bachillerato.
(...)
Además, en relación con aquellos alumnos y alumnas que cursen Lengua Cooficial y Literatura, sólo se computará una materia en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, con independencia de que los alumnos y alumnas puedan cursar más materias de dicho bloque."


Idò! Així és la LOMCE retrògrada i colonialista que Madrid ens obliga a menjar-nos amb patates: Religió avaluable i d'oferta obligatòria, i supressió d'Història i Cultura de les Balears com a matèria computable. Un altre motiu per votar NO a una proposta de la Conselleria que se sotmet a aquesta aberració legislativa.

Notícia AraBalears
Educació assegura que la LOMQE no dóna marge per oferir Història i Cultura de les Balears