Retem comptes

Cerca en aquest blog

dijous, 15 d’octubre de 2015

Nomenaments al Consell Escolar


El conseller Martí March ordena els següents cessaments i nomenaments avui al BOIB:

1) Grup k: Representants dels Consells Insulars

Cessen:

Consell Insular de Menorca
 • Titular: Sra. María Nieves Baíllo Vadell
 • Suplent: Sr. Cristóbal Marqués Palliser
Consell Insular de Formentera
 • Titular: Sra. Sònia Cardona Ferrer
 • Suplent: Sr. Santiago Juan Juan

Nomenats per un període de quatre anys:

Consell Insular de Menorca
 • Titular: Sr. Miquel Àngel Maria Ballester
 • Suplent: Sra. Joana Quintana Seguí
Consell Insular de Formentera
 • Titular: Sra. Susana Labrador Manchado
 • Suplent: Sra. Vanessa Parellada Torres
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10386/571344/ordre-del-conseller-d-educacio-i-universitat-de-7-


2) Grup g: Representants d’Organitzacions patronals

Cessen:
 • Titular: Sra. Magdalena Mateu Gelabert
 • Suplent: Sr. Víctor Manuel Castillo Sanz
Nomenats per un període de quatre anys:
 • Titular: Sr. Ventura Blach Amengual
 • Suplent: Sr. Guillermo Lladó Valdevieso
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10386/571345/ordre-del-conseller-d-educacio-i-universitat-de-7-