Bústia Covid-19

dimecres, 14 d’octubre de 2015

Obert el tràmit per cedir les dades d'interins disponibles als centres concertats

La Conselleria d'Educació ha obert avui el tràmit per a interins per tal que aquests autoritzin o desautoritzin la cessió de les seves dades als centres concertats. El tràmit no interfereix en res a la situació actual de l'interí a les llistes.

Com ja us informàrem la setmana passada, la Conselleria anuncià a la MSE de dia 2/10/15 que enviaria un correu electrònic a tots els interins per tal que autoritzassin o no a la mateixa Conselleria per a que aquesta cedís les seves dades als centres concertats que ho sol·licitassin. Aquest correu no s'ha enviat i com que ja s'ha obert l'accés al tràmit telemàtic, és possible que ja no s'envii.

Segons la conselleria, "el procediment que se segueix és el següent: el centre concertat sol·licita candidats per a cobrir un lloc de feina determinat i la Conselleria d'Educació els facilita la llista d'interins disponibles que han autoritzat la cessió de dades i que compleixen amb els requisits pertinents"

La Conselleria recorda, a més, que "els centres concertats tenen els seus propis criteris de selecció i no segueixen l'ordre de prelació establert a la convocatòria d'interins de centres públics"

Hem de recordar també que en la baremació dels interins, l'experiència a la concertada merita la meitat que l'experiència a un centre públic.

A l'hora de realitzar el tràmit, us trobareu amb les següents passes:

  • Pantalla 1- només és informativa
  • Pantalla 2- s'ha de clicar sobre l'enllaç per poder accedir al tràmit
  • Pantalla 3- (no interactiva) hi apareixen el nom, llinatges i Dni de l'interí
  • Pantalla 4-és la pantalla d'autorització o desautorització, apareixen els vostres nom i llinatges, telèfon i e-mail. A sota, heu de seleccionar si autoritzau o no
  • Pantalla 5- podeu autoritzar el resum de les dades que autoritzau a cedir. Heu de clicar a "Envia la sol·licitud"
  • Pantalla 6- podeu desar el justificant del tràmit al vostre ordinador i el tràmit queda finalitzat.