Bústia Covid-19

divendres, 9 d’octubre de 2015

UOB denuncia l'adjudicació de places “a dit”


COMUNICAT DE PREMSA

UOB Ensenyament denuncia l'adjudicació de places d'interins amb requisits injustificats, així com irregularitats a les comissions de serveis.
Arran del procés d'adjudicacions de places d'agost, UOB ha pogut constatar que a l'IES Capdepera s'ha adjudicat una plaça de llengua castellana a un docent que havia estat adjunt al cap d'estudis el curs passat, després que la direcció del centre canviàs el perfil de la plaça dues vegades. UOB va advertir la Conselleria que a les vacants provisionals es demanava horari d'horabaixa, quan el centre només fa matins. A les vacants definitives aquest perfil es va eliminar, però va aparèixer el requisit del títol de B2 d'Anglès sense la deguda justificació. A l'adjudicació provisional es va mantenir aquest requisit i va desaparèixer el de Coordinador de Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

A l'IES Port d'Alcúdia s'ha adjudicat una plaça de Tecnologia perfilada amb horari de matí i tarda, quan el centre no té horari de tarda, a un docent que ja ocupava la plaça el curs passat, i una plaça de Català perfilada amb B2 sense justificar a un altre docent que també era al centre el curs passat.

Davant les reclamacions presentades per UOB, el cap de departament de Planificació i Centres, Jaume March, ha contestat que “és la direcció de l'institut, dins el marc de l'autonomia del centre, qui té la potestat de perfilar les places de la quota”.

Pel que fa a les comissions de serveis, a l'IES Josep Sureda i Blanes s'ha adjudicat una plaça de Dibuix que no apareixia a la llista de vacants. La Conselleria no va contestar la reclamació presentada per UOB i la plaça s'adjudicà definitivament a la mateixa persona, que havia estat adjunta al cap d'estudis del centre. La Conselleria tampoc no ha contestat el recurs de reposició que hem presentat.

Així mateix, a altres centres s'han adjudicat places amb el requisit del títol de B2 d'Anglès sense justificar-ne el motiu a la llista de vacants. Atès que la directora general de Personal Docent ha manifestat que els directors li han presentat posteriorment la justificació, reclamam que aquesta es faci pública.

Tot plegat ens du a concloure que hi ha directors que reserven places a persones concretes, amb nom i llinatges, mitjançant la imposició de requisits injustificats que dissuadeixen altres candidats a optar a la plaça. Des d'UOB exigim a la Conselleria que acabi amb aquestes pràctiques irregulars que atempten contra la igualtat d'oportunitats en l'accés als llocs de treball.

Palma, 8 d'octubre de 2015