Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 9 d’octubre de 2015

UOB no ha subscrit l'acord marc a la Mesa Sectorial d'Educació


UOB no ha subscrit l'Acord marc a la Mesa Sectorial d'avui migdia. El document ha tingut l'aprovació de STEI, CCOO i ANPE, a qui els dos primers sindicats han agraït la seva actitud, i no ha comptat amb el suport d'UOB i Alternativa. Pel que fa a UGT, no s'ha volgut pronunciar al·legant que no se li ha permès aportar propostes per modificar el document ni formular preguntes.
Tot seguit teniu l'escrit que hem llegit a la mesa on explicam el nostre posicionament i que constarà en acta:
Per adjuntar a l'acta de la Mesa Sectorial d'Educació de 9 d'octubre de 2015

Unió Obrera Balear comunica a la presidència de la Mesa Sectorial d'Educació que no signarà la proposta d'Acord marc per a la recuperació dels drets sociolaborals del sector de l'ensenyament públic, presentada per l'Administració, pels motius que s'enumeren tot seguit:

PRIMER. Consideram que la Conselleria no hauria d'haver signat la proposta d'acord amb el comitè de vaga dels sindicats STEI i CCOO el dimecres, 30 de setembre, quan l'Assemblea de Docents, el dia abans, havia rebutjat el document per unanimitat i havia anunciat que el duria a votació als centres. Entenem que la Conselleria no ha volgut escoltar la veu dels docents i s'ha precipitat signant un acord amb dues forces sindicals que només han consultat els seus afiliats. Avui, per tant, UOB continua oposant-se al document i queda a l'espera del que decideixin els docents convocats a les urnes.

SEGON. Recordam que el comitè de vaga de l'Assemblea de Docents ha demostrat voluntat de negociar i arribar a acords, com el de l'aprovació dels casos de substitucions urgents pactada amb l'Administració, o a través de la contraproposta d'Acord presentada el 15 de setembre, que lamentablement no ha obtingut resposta per part de la Conselleria.

TERCER. Consideram inadmissible que només s'hagi facilitat la memòria econòmica de l'Acord al comitè de vaga dels sindicats STEI i CCOO abans de la seva signatura. Si la Conselleria vol arribar a un pacte no pot marginar el comitè de vaga de l'Assemblea de Docents d'aquesta manera.

i QUART. A no ser per mandat exprés de l'Assemblea de Docents, no podem signar un Acord marc que consideram lesiu, regressiu i inconcret, per les raons que segueixen:

Pel que fa a la INVERSIÓ ECONÒMICA:

- No podem acceptar una proposta d'acord en la qual no consta per cap banda quin percentatge del PIB, ni tampoc dels pressuposts de la CAIB, destinarà el Govern a Educació quan convé recordar que l'Acord de governabilitat signat per les forces polítiques que donen suport a aquest govern (PSIB, MÉS i Podemos) inclou la “Recuperació dels pressuposts d'Educació i increment progressiu durant la legislatura”.

- Governar significa entre d'altres coses seleccionar i prioritzar, i allà on es visualitzen les prioritats d'un govern és en els pressuposts. Doncs bé, si tenim en compte que el govern del PP va deixar el pressupost d'Educació en un magre 2,9% del PIB, que la mitjana estatal és d'un 4,5% i la de la Unió Europea és d'un 5,3%, que la Unesco recomana un 7% i que el PSIB-PSOE, que ostenta la titularitat de la Conselleria, duia al programa electoral el compromís d'“assolir per a l'educació el 5% del PIB, de forma progressiva fins arribar als nivells de la UE a mitjà termini”, davant tot això no podem acceptar una proposta de acord on, més enllà de bones paraules i promeses inconcretes, no hi ha cap compromís ferm del Govern sobre el percentatge del PIB i dels pressuposts que destinarà a l'educació.

Pel que fa a la RECUPERACIÓ DE PLANTILLA:

- L'acord no concreta com ni quan es recuperarà la plantilla perduda, urgent sobre tot pel que fa als equips de suport educatiu, i no es basa en cap estudi de les necessitats reals dels centres.

- La memòria econòmica destina 15.859.488 euros a un increment de 375 docents el curs 15-16, quan l'annex econòmic de 2 de setembre calculava aquesta mateixa inversió per a un increment de 320 docents. La mateixa memòria econòmica preveu destinar 7.929.774 euros per a professorat nou el curs 16-17, que seria exactament la meitat de la quantitat anterior si no fos per una diferència de 30 euros que no s'explica en lloc, com tampoc s'explica per què la inversió ha de ser la meitat del curs anterior. Tot plegat, al nostre entendre, és una mostra de la improvisació i manca de compromís real amb que actua la Conselleria.

Pel que fa als HORARIS LECTIUS I RÀTIOS:

- L'Acord endarrereix un any, fins al curs 17-18, l'oferta inicial de retornar als horaris lectius anteriors a les retallades, que ja preveia davallar a 19 hores el curs 15-16.

- Empitjora la primera proposta de disminució de ràtios, que preveia arribar a 20 infantil, 25 Primària, 30 ESO i 35 Batxillerat el curs 16-17. Ara aquestes ràtios no tenen data i per al curs 16-17 només es parla de “pal·liar situacions de ràtios elevades”.

- No hi ha un pla de xoc per a Educació Infantil el curs 15-16. Ajorna fins el curs 16-17 la disminució a Educació Infantil i Primària, que deixa a expenses de la "disponibilitat pressupostària", i no la garanteix del tot a Infantil fins el curs 2018-2019.

Pel que fa a les RETRIBUCIONS:

- Ajorna fins a 2018 la recuperació del cobrament de l'estiu per part dels interins que han fet més de cinc mesos i mig de feina. Només s'ha avançat un any.

- Continua proposant dues dates diferents per recuperar els sexennis, "setembre de 2016" i "2017", i al mateix temps ho deixa pendent de la recuperació de la carrera professional de la resta d'empleats públics, que el Govern ha suspès indefinidament.

- També continua la confusió pel que fa a la data de recuperació dels complements de tutoria i cap de departament, que el document deixa per a "setembre de 2017" i al mateix temps "2018".

-L'oferta no fa cap referència al compromís d'iniciar negociacions amb els centres concertats per fer efectiu l'acord salarial de 2008, tal com reclamava la taula reivindicativa de la vaga.

Per acabar, des d'Unió Obrera Balear no podem deixar d'esmentar els perjudicis pedagògics de la LOMCE, que el Govern ha renunciat a minimitzar per la via del Decret llei que li permetia derogar els currículums autonòmics.

Palma, a 9 d'octubre de 2015