Retem comptes

Cerca en aquest blog

dilluns, 16 de novembre de 2015

Cessaments al Consell Escolar


La Conselleria ha ordenat el cessament i nomenament de vocals al Consell Escolar de les Illes Balears, en aplicació de l’article 10 g del Decret legislatiu 112/2001, que disposa que un dels motius pels quals han de cessar en els càrrecs els vocals és la pèrdua de la condició de representant de l’organisme que els hagi proposat.

Els nomenaments s'han fet d'acord amb les propostes "del secretari d’organització sindical de l’STEI, de la presidenta de COAPA Balears i de la secretaria general de la FELIB".

Des d'UOB continuam reivindicant que la nova correlació de forces sindicals, sorgida de les darreres eleccions, es traslladi a la representació al Consell Escolar.


Vocals CESSATS:

Grup a: Representants del Professorat
 • Suplent: Sra. Isabel Simón Serra
Grup b: Representants pares alumnes
 • Titular: Sr. Josep Castells Baró
Grup b: Representants pares alumnes
 • Suplent: Sr. Jaume Ribas Seguí
Grup j: Representants de l’administració local
 • Titular 1: Sr. Joan Carles Verd Cirer
 • Suplent 1: Sr. Juan Albertí Sastre
 • Titular 2: Sra. Elisa Mus Gil
 • Suplent 2: Sr. Simón Gornés Hachero
 • Titular 3: Sra. Eduvigis Sánchez Meroño
 • Suplent 3: Sra. Ana Costa Guasch

Vocals NOMENATS

Grup a: Representants del Professorat
 • Suplent: Sra. Antonia Albertí Tomás
Grup b: Representants pares alumnes
 • Titular: Sra. Isabel Carnero Martínez
Grup b: Representants pares alumnes
 • Suplent: Sra. Helena Inglada Grau
Grup j: Representants de l’administració local
 • Titular 1: Sra. Mª Antonia Veny Serra
 • Suplent 1: Sra. Neus Serra Cañellas
 • Titular 2: Sra. Laia Obrador Pons
 • Suplent 2: Sr. Gabriel Pons Pons
 • Titular 3: Sra. Vicenta Mengual Llull
 • Suplent 3: Sra. Elena López Bonet
BOIB:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10403/572661/ordre-del-conseller-d-educacio-i-universitat-de-9-