Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimarts, 3 de novembre de 2015

Convocatòria de proves per obtenir el certificat de català


La Conselleria de Participació, Transparència i Cultura convoca les proves de gener 2016 per obtenir els certificats de català dels nivells A2, B1, B2, C1, C2 i llenguatge administratiu.

Termini d’inscripció: del 3 al 17 de novembre.

Tota la informació a:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10391/572219/resolucio-de-la-directora-general-de-politica-ling