Retem comptes

Cerca en aquest blog

dijous, 5 de novembre de 2015

El conseller delega competències en la directora general de Personal Docent


El conseller Martí March ha delegat en la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, competències com la de convocar i resoldre procediments de selecció i provisió de places, comissions de serveis, nomenament d'interins, iniciar determinats procediments disciplinaris, etc. Tota la informació al BOIB d'avui:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10397/572379/resolucio-del-conseller-d-educacio-i-universitat-d