Retem comptes

Cerca en aquest blog

dimarts, 3 de novembre de 2015

Els sexennis, una prova més del nyap signat per STEI-CCOO-ANPE


Circular 17/2015

L'acord sobre carrera professional signat el 28 d'octubre pels sindicats de la Mesa Sectorial de Sanitat (CCOO, UGT, USAE, CSI-F i FSES) torna a deixar en evidència la precipitació de STEI i CCOO a l'hora de signar l'acord proposat per la Conselleria d'Educació.

Si revisam aquest darrer veurem que arriba a dir tres coses diferents sobre la recuperació dels sexennis (les negretes són nostres):

  • "s'aixecarà la suspensió del reconeixement dels sexennis al personal docent en el mateix moment en què es recuperi el dret retributiu de les carreres professionals de la resta d'empleats públics de la CAIB (...)". (pàg. 2)
  • "En la mesura de les disponibilitats pressupostàries el cobrament o reconeixement dels sexennis i dels complements de cap de departament i tutoria es duran a terme al setembre del 2016 en el cas dels sexennis (...). La negociació es farà en el marc de la Mesa Sectorial d'Educació." (pàg. 2)
  • "Any 2017: Cobrament del complement específic anual (sexennis)." (pàg.5)

És a dir que l'acord només es compromet a pagar els sexennis el 2017. Per cobrar-lo abans, i com a molt prest el setembre de 2016, tot queda pendent de les "disponibilitats pressupostàries". Aquest redactat és el que signaren STEI i CCOO, que acaben d'anunciar la preparació d'una una proposta per recuperar els sexennis el 2016 a negociar en Mesa Sectorial, arran de l'acord de Sanitat que, segons ells, "obre la porta a la recuperació dels sexennis aquest 2016. Abans fins i tot del que marcava l'acord marc".

L'acord marc diu que els sexennis es reconeixeran quan cobri la carrera professional la resta de funcionaris, no només un sector, i que, si hi ha disponibilitat pressupostària, hi haurà "cobrament o reconeixement" el setembre de 2016. Ara STEI i CCOO diuen que volen anar més enllà del text que signaren, però el mal ja està fet. Per la nostra banda continuam instant el conseller March a reobrir les negociacions amb el comitè de vaga de l'Assemblea de Docents, tal com aquest li reclama després del NO rotund de les votacions de 15 d'octubre.

Vegeu: