Retem comptes

Cerca en aquest blog

dijous, 5 de novembre de 2015

Un pressupost d'Educació molt magre

Foto: DM
La Conselleria ha publicat a la web el pressupost per a 2016, que puja a 817,21 milions d’euros. Si bé el Govern afirma que "aquesta xifra representa un increment del 5,36 % en relació amb el pressupost de 2015, que va ser de 775,65 milions d’euros, la qual cosa suposa 41,57 milions més", en realitat, com ja hem explicat, el percentatge sobre el pressupost autonòmic només passa del 19,22% al 19,27%, és a dir pràcticament el mateix que en temps del PP de Bauzá.
A banda d'haver-se demostrat que la l'anunciada "prioritat" d'Educació de moment no són més que paraules, no podem deixar de banda el fet que les finances del Govern pengen d'un fil. En paraules de la consellera d'Hisenda, Catalina Cladera, les Balears estan en una "situació límit" amb un deute públic de 8.995 milions d'euros i un dèficit que supera l'1 per cent. Doncs ja és ben hora que el Govern espavili. La presidenta Francina Armengol té motius de sobra per mobilitzar la societat civil contra l'espoli i plantar-se davant Madrid, en lloc d'oferir una imatge deplorable de resignació i fatalisme.

La informació de la Conselleria detalla algunes partides que reproduïm tot seguit:
 • Ajudes de menjador 1.100.000 euros (curs 2015-2016) més 400.000 euros (avançament abril per al curs 2016-2017).
 • Reutilització de llibres de text: 1.100.000 euros.
 • Subvencions federacions de pares i mares: 70.000 euros.
 • Pla d’Educació de 0-3 Anys: 1.500.000 euros.
 • Materials adaptats a infants amb necessitats educatives especials: 71.700 euros.
 • Infraestructures: 8.835.435 euros.
 • Increment plantilla de professors: 18.600.000 euros.
 • Increment salarial d’un 1 %: 4.783.526 euros.
 • Despesa total de personal docent públic: 461.309.525 euros.
 • Nòmina de la concertada: 157.497.048 euros. 
 • Conveni cambres de comerç foment FP: 80.000 euros.
 • UIB, despesa corrent i nòmines: 50.538.090 euros.
 • UIB, complement d’excel·lència investigadora i de transferència del coneixement: 4.192.260 euros.
 • UIB, inversions: 1.200.000 euros.
 • Conservatori Superior de Música: 2.361.071 euros
 • Escola Superior d’Art Dramàtic: 586.423 euros

Recull de premsa:

Última Hora:
AraBalears:
Diario de Mallorca: