Retem comptes

Cerca en aquest blog

dilluns, 16 de novembre de 2015

Les plantilles es consolidaran amb base a la LOMCE i l'acord marcEls criteris restrictius a l'hora de consolidar places i el fet que es basin en la LOMCE i en l'acord marc signat per STEI-CCOO-ANPE, rebutjat pels docents, són els principals motius pels qual els representants d'UOB ens hem oposat als criteris de consolidació de plantilles orgàniques, que s'acordaren a la Mesa Sectorial de 13 de novembre.

L'esborrany aportat a la Mesa, que podeu consultar AQUÍ, quedarà pràcticament igual en el redactat definitiu, llevat de les hores necessàries per consolidar la primera plaça a Secundària, que passen de 15 a 10, de la inclusió d'una nota que indicarà que la resolució es basa en l'acord marc, a petició de STEI i CCOO, o de la substitució de la paraula "amortitzar" per altres com "substituir" o "reconvertir". Tot seguit comentam alguns aspectes de la Resolució.

Als centres d'Infantil i Primària les places es consoliden en funció de les línies (vegeu l'esborrany). Les places d'atenció a la diversitat s'aniran substituint per places de pedagogia terapèutica.

Als IES "les plantilles s'han elaborat amb grups consolidats des de fa 4 anys amb una mitjana de 25 alumnes o més per a cada grup", és a dir que s'assumeixen les ràtios excessives. 

Pel que fa al còmput de les hores per consolidar places a Secundària, vam demanar per què no s'incloïa també una hora de coordinació amb el Departament d'Orientació per elaborar les ACIs dels alumnes NEE, i una hora de desdoblament per a Català, Ciències Socials i Matemàtiques. Se'ns contestà que les hores de desdoblament que computen (dues d'Anglès i una per a Biologia i Geologia, Física i Química, Tecnologia, Informàtica i segona llengua, per grup) venen establertes per la LOMCE.

La primera plaça d'una especialitat, com ja hem dit, es crearà a partir de 10 hores, en lloc de les 15 de l'esborrany inicial, i no a partir de les 8 hores amb que es consolidava fins el 2010. A partir de la segona es consolidarà la darrera plaça amb 18 hores, sempre que totes les altres estiguin a 19 hores, en compliment de l'acord STEI-CCOO-ANPE (fins el 2012, a partir de la segona es consolidaven amb 15 si les anteriors estaven a 18).

S'amortitzarà una plaça quan en un departament hi hagi un docent amb menys de 10 hores.

Les plantilles de Cicles formatius seran revisades per la Direcció General competent. No s'acceptà el desdoblament per a ràtios elevades, que es deixa per als criteris de quotes de centre.

Als Centres d'adults les places de de mestres vacants passen a ser de Secundària, i les d'àmbit es transformaran en especialitat. Les plantilles dels Equips d'Orientació Educativa i psicopedagògica, Equips d'atenció primerenca, Centres d'educació especial i Centres de règim especial seran revisades "d'acord amb les necessitats".

La Directora General defensà la restricció dels criteris al·legant que no es poden crear places amb poques hores i que al cap d'un any s'hagin de suprimir, i afegí que els criteris de quotes de centre es tractaran en Mesa Sectorial. Les plantilles, que es podran consultar al GESTIB, es traslladaran als centres i posteriorment es duran a Mesa Sectorial.