Retem comptes

Cerca en aquest blog

divendres, 6 de novembre de 2015

Tornen les subvencions a la FP bàsica d'entitats privades i ajuntaments

La directora general de FP, Francisca Maria Alorda Villarrubias

L'any que ve la Conselleria destinarà un total de 948.750 euros a subvencionar programes de formació professional bàsica d'ajuntaments i entitats privades, segons s'ha publicat el BOIB (1).

El mes de gener la Conselleria en mans del PP ja va adjudicar per aquest concepte exactament la mateixa quantitat, 948.750 euros, i UOB es va abstenir a la comissió avaluadora perquè, mentre es concedien aquestes subvencions, el 90% dels centres públics no havia rebut aportació econòmica per implantar els cicles de FP Bàsica, el 78% no havia rebut dotació material i tampoc no constava que s'haguessin fet les obres per adaptar les aules a 17 centres que la Conselleria havia anunciat, tal com recollia un estudi de l'Assemblea de Docents. Per altra banda, es donava el cas que cinc dels sis ajuntaments subvencionats eren del PP.

Al comunicat de la Conselleria sobre el pressupost educatiu de 2016, pel que fa a la FP es cita "una partida de 80.000 euros per poder signar un conveni de col·laboració amb les cambres de comerç" i que"es mantenen i milloren les partides destinades a programes d’FP bàsica i a convenis amb els ajuntaments per a la col·laboració en l’educació permanent d’adults.". Quedam a l'espera de veure com es concreten aquestes partides. Si no se solucionen les deficiències denunciades per l'Assemblea de Docents, ja anunciam que UOB tampoc no aprovarà aquestes noves subvencions.

(1)
Ajuntaments: http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST14ZI198670&id=198670
Entitats privades: http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST14ZI198689&id=198689